Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1029 αποτελέσματα
1006 Y. A. Phillis , L. Andriantiatsaholiniaina, "Sustainability: An ill-defined concept and its assessment using fuzzy logic," Ecol. Econ., vol. 37, no. 3,pp. 435-456, 2001.doi :10.1016/S0921-8009(00)00290-12015-10-06
1007 V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, "Design of product specifications and control policies in a single- stage production system," IIE Trans., vol. 34,no.7 ,pp. 591-600, 2002.doi :10.1023/A:10145849040142015-10-06
1008 R. Zhang and Y. A. Phillis, "Fuzzy assignment of customers for a parallel queueing system with two heterogeneous servers," Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 11, no. 3,4,pp. 163-169, 2002.2015-10-06
1009 R. Zhang, Y. A. Phillis, and J. Ma, "A Fuzzy approach to the balance of drop and delay priorities in differentiated services networks," IEEE Trans. on Fuzzy Sys., vol. 11, no 6,pp. 840-846, 2003.doi : 10.1109/TFUZZ.2003.8198302015-10-06
1010 S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Coordinating quality, production, and sales in manufacturing systems," Inter. J. of Production Res., vol. 42, no. 18, pp. 3947-3956, 2004.doi :10.1080/002075404100016963572015-10-06
1011 S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, Y. A. Phillis, “Analysis of admission and inventory control policies for production networks,” IEEE Trans. on Aut. Sc. and Eng., vol. 5, no. 2, pp. 275-288, 2008.doi : 10.1109/TASE.2007.8976142015-10-05
1012 Y. A. Phillis , B. J. Davis, "Assessment of corporate sustainability via fuzzy logic," J. of Intel. and Rob. Systems, vol. 55, no. 1, pp. 3-20, 2009.doi :10.1109/JSYST.2008.9252562015-10-05
1013 Y. A. Phillis and B. J. Davis, "Assessment of corporate sustainability via fuzzy logic," J. of Intell. and Robotic Sys., vol. 55, no. 1,pp. 3-20, 2009.doi :10.1007/s10846-008-9289-32015-10-05
1014 Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou, and V. Manousiouthakis, “A review of sustainability models as system of systems,” IEEE Sys. J., Vol. 4, No. 1, pp. 19-25, 2010.doi:10.1109/JSYST.2009.20397342015-10-05
1015 J. A. Conner, Y. A. Phillis, and V. I. Manousiouthakis, “On a sustainability interval index and its computation through global optimization,” AIChE J. Vol. 58, No. 9, pp.2743-2757, 2012. doi : 10.1002/aic.127772015-10-05
1016 E. Grigoroudis and Y. A. Phillis, “Modeling healthcare system-of-systems: a mathematical programming approach,” IEEE Syst. J., vol. 7, no. 4, pp. 571-580, Dec. 2013. doi: 10.1109/JSYST.2013.22519842015-10-05
1017 F. D. Kanellos, E. Grigoroudis, C. Hope, V. S. Kouikoglou, S. Papaefthymiou and Y. A. Phillis, “Optimal GHG emissions abatement and aggregate economic damages of global warming,” IEEE Sys. J.,no.99 ,pp.1-10.doi :10.1109/JSYST.2014.23764932015-10-05
1018 M. Marinaki, Y. Marinakis and C. Zopounidis, (2007), “Application of a Genetic Algorithm for the Credit Risk Assessment Problem”, Foundations of Computing and Decisions Sciences, Vol.32, Issue 2, pp. 139-152. URL:http://fcds.cs.put.poznan.pl/FCDS2/ArticleDetails.aspx?articleId=1102015-10-01
1019 DOI:M. Marinaki, Y. Marinakis, G. E. Stavroulakis, "Fuzzy control optimized by a Multi-Objective Differential Evolution algorithm for vibration suppression of smart structures", Comp. & Struct., vol. 147, pp. 126-137, Jan. 2015,DOI::10.1016/j.compstruc.2014.09.0182015-09-29
1020 Y. Marinakis, G.R. Iordanidou and M. Marinaki, (2013) “Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands”, Applied Soft Computing, Vol. 13, Issue 4, Apr. 2013, p.p 1693–1704, doi:10.1016/j.asoc.2013.01.0072015-09-27
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |