Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1269 αποτελέσματα
1066 A. Kalogeropoulos, G. A. Drosopoulos , G. E. Stavroulakis "Thermal-stress analysis of a three-dimensional end-plate steel joint", Constr. Build. Mat., Vol. 29, pp. 619–626, Apr. 2012 doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.11.012.2015-10-13
1067 A.J. Moutsopoulou, G. E. Stavroulakis, A. Pouliezos .(2013,Sept.).Advances on robust control of civil engineering smart structures.International Journal of Engineering and Innovative Technology [online]. Available:http://www.ijeit.com/Vol%203/Issue%203/IJEIT1412201309_20.pdf2015-10-13
1068 G. E stavroulakis ," Multibody dynamics with unilateral contacts by Friedrich Pfeiffer and Christoph Glocker, Wiley, New York, 1996,"Shock and Vibr.vol.5, no. 5-6, pp.371-372,1998. doi:10.1155/1998/6287142015-10-13
1069 G.E. Stavroulakis ," Quasidifferential modelling of adhesive contact," Math. and comp. model. ,vol. 28 ,no.4,pp. 455-467.doi : 10.1016/S0895-7177(98)00135-62015-10-13
1070 G. E. Stavroulakis ,"Multibody dynamics with unilateral contacts, Friedrich Pfeiffer and Christoph Glocker ,"Tr. Injury Prev.,vol.1,no.2 ,pp. 155-157,1999.doi: 10.1080/102865899089157522015-10-13
1071 E.S. Mistakidis, G.E. Stavroulakis,"Nonconvex optimization in mechanics: algorithms, heuristics and engineering applications,"Mec.,vol. 34, no. 4, pp. 300-301, Oct. 1999.doi:10.1023/A:10047499258602015-10-13
1072 A.M. Bagirov, M. Castellani, V.F. Demyanov, S.I. Dudov, Y. Gao, L. Minchenko ," Book notice ," J. of Opti. Theory and Ap. ,vol. 107,no. 3, pp. 665-666,2000.doi:10.1023/A:10264116188262015-10-13
1073 G. E. Stavroulakis, "Helmut Neunzert and Abul Hasan siddiqi topics in industrial mathematics. Case studies and related mathematical methods,"J. Global Optim., vol. 21, no. 1, pp. 107-109, Sept. 2001. doi: 10.1023/A:10179991131942015-10-13
1074 M. Engelhardt, G.E. Stavroulakis, H. Antes ," Schadenserkennung mit genetischen Algorithmen," PAMM ,vol. 2 ,no.1,pp. 467-468,2003.doi:10.1002/pamm.2003102162015-10-13
1075 A. Liolios, G. Karatasios, A. A. Liolios ,G. E. Stavroulakis "A numerical approach for a hemivariational inequality concerning the seismic interaction between adjacent buildings," PAMM ,vol.5,no.1,pp. 107–108, Dec. 2005.doi: 10.1002/pamm.2005100342015-10-13
1076 G. Foutsitzi, E. Hadjigeorgiou, D. Marinova, E. Zacharenakis, G. Stavroulakis .(2006). Layerwise modelling for smart piezoelectric beams and applications,"HERMIS [online].Available:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.379.6908&rep=rep1&type=pdf2015-10-13
1077 M. Betti, G.E. Stavroulakis, C.C. Baniotopoulos," Active vibration suppression of smart beams," PAMM ,vol.6 ,no.1 ,pp.799-800,Dec. 2006.doi: 10.1002/pamm.2006103792015-10-13
1078 A. Michalopoulos, Th. Nikolaidis,, G.E. Stavroulakis , C.C. Baniotopoulos, "On the buckling of fiber-bundle type beams," Jordan J. Civ. Eng., vol. 1, no. 1, pp. 83-99, 2007.2015-10-13
1079 J. R. Fernándeza, R. Martínez, G. E. Stavroulakis ,"Numerical analysis of a quasistatic piezoelectric problem with damage ," Com. Rendus Méc.vol. 336, no.7, pp. 559–564, Jul.2008.doi: 10.1016/j.crme.2008.05.002 2015-10-13
1080 V.K. Kalpakides, C.A. Patsouras, E.P. Hadjigeorgiou, G.E. Stavroulakis ,"Optimal design of plane trusses using material forces," Comp. Part B: Engin.vol. 43, no. 6, pp. 2669–2675,Sept.2012. doi:/10.1016/j.compositesb.2012.03.0202015-10-13
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...