Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1081-1095 από 1269 αποτελέσματα
1081 N. T. Kaminakis , G. A. Drosopoulos, G. E. Stavroulakis ," Design and verification of auxetic microstructures using topology optimization and homogenization," Arch. of Applied Mech. ,vol. 85, no. 9, pp. 1289-1306,Sept. 2015.doi:10.1007/s00419-014-0970-72015-10-13
1082 M. Campo, G.A. Drosopoulos G.E. Stavroulakis ," Unilateral contact and damage analysis in masonry arches ",Viet. J. of Mech., vol. 31, no. 3-4 , pp. 185 – 190.2009.doi:10.15625/0866-7136/31/3-4/56472015-10-12
1083 K. Abdalla, G. Drosopoulos, G. Stavroulakis , ”Failure behavior of a top and seat angle bolted steel connection with double web angles,” J. Struct. Eng., vol. 141 ,no. 7, 2015.doi:10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.00011322015-10-12
1084 A. D. Muradova, G. E. Stavroulakis, "Nonlinear time spectral analysis for a dynamic contact model with buckling for an elastic plate", Key Eng. Materials, vol. 618, pp. 227-239, Jul. 2014.doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.618.2272015-10-12
1085 A.D. Muradova, G. E. Stavroulakis," Hybrid control of vibrations of a smart von Kármán plate," Acta Mech.,vol. 226, no. 10, pp. 3463-3475,Oct.2015.doi:10.1007/s00707-015-1387-22015-10-12
1086 S.Y. Lee, G. Rus, G. E. Stavroulakis,W.Y. Jung ,"Inverse problems in structural engineering,"Math. Probl. in Engin. ,vol.501,2015.doi:10.1155/2015/9264322015-10-12
1087 E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I. K. Nikolos, G. E. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, V. Dimitriou, "Simulation of the transient behavior of matter with characteristic geometrical variations and defects irradiated by nanosecond laser pulses using FEA," Key Eng. Mat., vol. 665, pp. 157-160, Sep. 2015.doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.665.1572015-10-12
1088 M. Stavroulaki, A. Sapounaki, B. Leftheris and G. E. Stavroulakis,"Influence of the type of masonry construction on the dynamic, response spectrum analysis ," WIT Trans. Built Env., vol. 26, pp. 487-497, 1997.2015-10-12
1089 G.E. Stavroulakis, E.S. Mistakidis ," Hemivariational inequality modeling of hybrid laminates with unidirectional composite constituents," AIAA j.,vol. 38,no. 4, pp.680-686,2000.doi: 10.2514/2.10102015-10-12
1090 K. Addi, H. Antes, G.E. Stavroulakis .(2004).On solving a rolling frictional contact problem using BEM and mathematical programming .International Journal of Applied Mathematical Sciences [online]. Available:http://www.researchgate.net/publication/237376690_On_solving_a_rolling_frictional_contact_problem_using_BEM_and_Mathematical_Programming2015-10-12
1091 E.P. Hadjigeorgiou, G. Foutsitzi, G..E Stavroulakis .(2004).Shape control of smart beams by genetic optimization.HERMIS International Journal [online].Available: http://www.researchgate.net/publication/260133805_Shape_Control_of_Smart_Beams_by_Genetic_Optimization2015-10-12
1092 A. Michalopoulos , Th. Nikolaidis , G. E. Stavroulakis , C.C.Baniotopoulos ,"Jordan Journal of Civil Engineering ," vol.1,no2,pp.173-185, 2007.2015-10-12
1093 D. Marinova, D. Lukarski, G. Stavroulakis, " Modeling and optimal control for plates with defects,"J. of Vibr. and Contr. ,vol. 13 ,no. 9-10, pp. 1343-1353,2007. doi:10.1177/10775463070775012015-10-12
1094 G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, K.M. Abdalla ," finite element analysis of end-plate steel joints ," St. and Comp. Structures ,vol.12,no.2,pp.93-115,2012.doi:10.12989/scs.2012.12.2.0932015-10-12
1095 N.T. Kaminakis, G.E. Stavroulakis . (2012).Design of auxetic microstructures using topology optimization. Structural Longevity [online].Available:http://www.techscience.com/doi/10.3970/sl.2012.008.001.pdf2015-10-12
Pages: |...68 |69 |70 |71 |72 | 73 |74 |75 |76 |77 |78 |...