Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1096-1110 από 1273 αποτελέσματα
1096 A. Michalopoulos , Th. Nikolaidis , G. E. Stavroulakis , C.C.Baniotopoulos ,"Jordan Journal of Civil Engineering ," vol.1,no2,pp.173-185, 2007.2015-10-12
1097 D. Marinova, D. Lukarski, G. Stavroulakis, " Modeling and optimal control for plates with defects,"J. of Vibr. and Contr. ,vol. 13 ,no. 9-10, pp. 1343-1353,2007. doi:10.1177/10775463070775012015-10-12
1098 G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, K.M. Abdalla ," finite element analysis of end-plate steel joints ," St. and Comp. Structures ,vol.12,no.2,pp.93-115,2012.doi:10.12989/scs.2012.12.2.0932015-10-12
1099 N.T. Kaminakis, G.E. Stavroulakis . (2012).Design of auxetic microstructures using topology optimization. Structural Longevity [online].Available:http://www.techscience.com/doi/10.3970/sl.2012.008.001.pdf2015-10-12
1100 A. Moutsopoulou, G. Stavroulakis, T. Pouliezos ,"Simulation and modelling of smart beams with robust control subjected to wind induced vibration ,"Open J. of Civil Eng., vol.2 ,No.3 ,2012.doi: :10.4236/ojce.2012.230162015-10-12
1101 I.D. Balea, R. Hulea, G.E. Stavroulakis ,"Implementation of Eurocode load cases in optimization problems of steel frames, based on genetic algorithms,'App. Mech. and Materials.vol. 310,pp. 609-613.2013.doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.310.6092015-10-12
1102 M. Marinaki, Y. Marinakis , G. E. Stavroulakis ,"Fuzzy control optimized by a multi-objective differential evolution algorithm for vibration suppression of smart structures," Comp.and Struct., vol. 147, Jan. 2015, pp.126–137doi: 10.1016/j.compstruc.2014.09.0182015-10-12
1103 G. E. Stavroulakis , H. Antes ,"Transient dynamic analysis in layered structures with unilateral interfaces,"Philos.l trans. of the Royal Soc. of London. A ,vol. 359,no.1789 ,2001.doi:10.1098/rsta.2001.09072015-10-12
1104 M.E. Stawoulaki, G.E. Stavroulakis ," Unilateral contact analysis and failure prediction in stone bridges," Adv. in archi. series ,vol.15 ,no. 8 ,pp. 307-315, 2003.2015-10-12
1105 M. Engelhardt, G.E. Stavroulakis, H. Antes ," Crack identification as an optimization task," PAMM ,vol. 3 ,no.1,pp. 511-512, 2003.doi:10.1002/pamm.2003105252015-10-12
1106 G. A. Drosopoulos , P. Wriggers , G. E. Stavroulakis ," A multi-scale computational method including contact for the analysis of damage in composite materials," Comput.l Mat. Science ,vol. 95, pp. 522–535, Dec.2014. doi:10.1016/j.commatsci.2014.08.0042015-10-12
1107 P. D. Panagiotopoulos, G.E Sravroulakis ,"A hemivariational inequality approach to the delamination effect in theory of layered plates," Arch. of Mech.,vol. 39 ,no. 5, pp. 497-512.1987.2015-10-12
1108 G. E. Stavroulakis, D. Goeleven, P. D. Panagiotopoulos ," Stability of elastic bodies with nonmonotone multivalued boundary conditions of the quasidifferential type," J. of elasticity ,vol. 41 ,no. 2 ,pp. 137-149.1995.doi:10.1007/BF000425112015-10-12
1109 G. Foutsitzia, G.E. Stavroulakis, " A variational inequality approach to thermoviscoelasticity with monotone unilateral boundaries of kinematical and thermal type ," Non. Analysis: Theory, Meth. and Appl.,vol. 57 ,no. 5, pp. 743-771.Jun. 2004.doi: 10.1016/j.na.2004.03.0152015-10-12
1110 K.G. Balassas, V.K. Kalpakides, G.E. Stavroulakis,"The use of material forces to improve the finite element solution in elasticity ," J. of the Mech. Behavior of Mat. vol. 16, no. 4-5, pp. 269–278,Apri.2011.doi: http://dx.doi.org/10.1515/JMBM.2005.16.4-5.2692015-10-12
Pages: |...69 |70 |71 |72 |73 | 74 |75 |76 |77 |78 |79 |...