Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1259 αποτελέσματα
1156 G. E. Stavroulakis, H. Antes ," Flaw identification in elastomechanics: BEM simulation with local and genetic optimization",Struc. optimiz.vol. 16, no. 2, pp 162-175,October 1998.doi:10.1007/BF012028272015-10-11
1157 G.E. Stavroulakis, D.G. Marinova, E. Hadjigeorgioud, G. Foutsitzi, C.C. Baniotopoulos, "Robust active control against wind-induced structural vibrations",J.of Wind Engin. and Industrial Aerod.vol. 94, no. 11, pp. 895–907,November 2006. doi:10.1016/j.jweia.2006.06.0122015-10-11
1158 G.E. Stavroulakis,"Optimal prestress of cracked unilateral structures: finite element analysis of an optimal control problem for variational inequalities ,"Computer Meth. in Ap. Mechanics and Eng. ,vol. 123, no.1–4,pp. 231–246 , June 1995.doi:10.1016/0045-7825(94)00739-A2015-10-11
1159 P. S. Theocaris, G.E. Stavroulakis, P.D. Panagiotopoulos ," Calculation of effective transverse elastic moduli of fiber-reinforced composites by numerical homogenization," Comp. Science and Techn.vol.57, no.5, pp.573–586,1997.doi:10.1016/S0266-3538(97)00018-32015-10-11
1160 M. Marinaki, Y. Marinakis and G.E. Stavroulakis, (2011) “Vibration Control of Beams with Piezoelectric Sensors and Actuators using Particle Swarm Optimization”, Expert Systems with Applications,Vo. 38, Issue 6, Jun. 2011, P. 6872–6883, doi:10.1016/j.eswa.2010.12.0372015-10-11
1161 K. M. Abdalla , G. E. Stavroulakis ," A backpropagation neural network model for semi-rigid steel connections,"Computer-Aided Civil and Infrast. Engin.,vol. 10, no. 2,pp. 77–87, March 1995.doi:10.1111/j.1467-8667.1995.tb00271.x2015-10-11
1162 E.P. Hadjigeorgiou, G.E. Stavroulakis, C.V. Massalas ,"Shape control and damage identification of beams using piezoelectric actuation and genetic optimization," Inter. J. of Eng. Science, vol. 44, no.7,pp.409–421 ,2006.doi: 10.1016/j.ijengsci.2006.02.0042015-10-11
1163 P. D. Panagiotopoulos, G. E. Stavroulakis,"The delamination effect in laminated von Kármán plates under unilateral boundary conditions. A variational-hemivariational inequality approach," J.of Elasticity ,vol. 23, no. 1, pp. 69-96,1990.doi: 10.1007/BF000416852015-10-11
1164 G. Stavroulakis Georgios ,"Convex decomposition for nonconvex energy problems in elastostatics and applications ,"Eur. j. of mech.. A. Solids ,vo.l12,no.1,pp.1-20,1993.2015-10-11
1165 P.D Panagiotopoulos, G.E Stavroulakisb ,"A variational-hemivariational inequality approach to the laminated plate theory under subdifferential boundary conditions,"Quar. of applied math.,vol.46 ,no.3, pp.409-430,1988.2015-10-11
1166 G. Stavroulakis, P.D. Panagiotopoulos, "Hard and soft fingered robot grippers. The linear complementarity approach,"J. of Applied Math.and Mech.,vol. 71, no. 7-8, pp. 257–265, 1991.doi:10.1002/zamm.199107107182015-10-11
1167 G. E. Stavroulakis, H. Antes ,"Nondestructive elastostatic identification of unilateral cracks through BEM and neural networks ,"Comput. Mech.vol. 20,no.5, pp. 439-451,1997.doi:10.1007/s0046600502642015-10-11
1168 G.E. Stavroulakis, "Auxetic behaviour: appearance and engineering applications ,"ph. status sol. (b) ,vol. 242, no.3, pp.710–720, March 2005.doi:10.1002/pssb.2004603882015-10-11
1169 G.A. Drosopoulos , G.E. Stavroulakis , C.V. Massalas, " Limit analysis of a single span masonry bridge with unilateral frictional contact interfaces,"Eng. Struct. ,vol. 28, no. 13, pp. 1864–1873,2006. doi:10.1016/j.engstruct.2006.03.0162015-10-11
1170 G.E. Stavroulakis, P.D. Panagiotopoulos†, A.M. Al-Fahed ," On the rigid body displacements and rotations in unilateral contact problems and applications ,"Comp. and Struc.,vol. 40, no. 3, pp.599–614,1991.doi:10.1016/0045-7949(91)90229-F2015-10-11
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...