Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1259 αποτελέσματα
1201 N. Tsourveloudis, L. Doitsidis , S. Ioannidis, 'Work-in-process scheduling by evolutionary tuned fuzzy controllers', Inter. J. of Adv. Manuf. Technology , vol. 34, no. 7-8, pp. 748-761, 2007.doi :10.1007/s00170-006-0636-x2015-10-07
1202 Tsourveloudis N. C..(2007) .Navigation of Autonomous Robotic Vehicles Using Fuzzy Logic. Automation, Computers, Electronics and Mechatronics [online].Available : http://mail.ace.ucv.ro/sintes13/SINTES13_2007/Automation/1_Tsourveloudis.plenary.pdf2015-10-07
1203 N. Kallithrakas-Kontos, P. Koulouridakis, V. Hatzistavros and I. N. Aretaki, "Chromium speciation by TXRF analysis," X-Ray Spectrom., vol. 38, no. 2, pp. 152–156, Jan. 2009. doi:10.1002/xrs.11412015-10-07
1204 Nikos I. Vitzilaios, Nikos C. Tsourveloudis, ‘An Experimental Test Bed for Small Unmanned Helicopters', J. of Intel. and Rob. Systems, vol. 54, no. 5, pp. 769-794, 2009 .doi: 10.1007/s10846-008-9284-82015-10-07
1205 L. Doitsidis, N.C. Tsourveloudis, S. Piperidis, "Evolution of fuzzy controllers for robotic vehicles: the role of fitness function selection," J. Intell. Robot. Syst., vol. 56, no. 4, pp. 469–484, Apr. 2009. doi:10.1007/s10846-009-9332-z2015-10-07
1206 N. Heretis , P. Spanoudakis, N. C. Tsourveloudis, “Surface Roughness Characteristics of the Ti6Al4V Alloy in Conventional Lathe and Mill Machining”, Int. J. of Surf. Science and Engin., vol. 3, no. 5/6, pp. 435-447 ,2009.doi :10.1504/IJSURFSE.2009.0291392015-10-07
1207 N. Vitzilaios., N. C. Tsourveloudis.(2009). Altitude Control of Small Helicopters Using a Prototype Testbed.International Journal of Intelligent and Robotic Systems [online].pp.769-794.Available :http://www.robolab.tuc.gr/assets/papers_pdf/papers_2008/altitude_control__test_bed.pdf2015-10-07
1208 N. C. Tsourveloudis , “Predictive modeling of the Ti6Al4V alloy surface roughness”, Intern. J. of Intell. and Robotic Syst.,vol. 60,no.3-4,pp. 513-530,2010.doi :10.1007/s10846-010-9427-62015-10-07
1209 N. C. Tsourveloudis, “On the Evolutionary-Fuzzy Control of WIP in Manufacturing Systems”, Neuroc. , vol. 73, no. 4-6, pp. 648-654, 2010.doi :10.1016/j.neucom.2009.06.0202015-10-07
1210 G. Limnaios , N.C.. Tsourveloudis , “Fuzzy logic controller for a mini coaxial indoor helicopter”, Intern. J. of Intel. and Robotic Systems, vol. 65, no. 1-4, pp. 187-201, 2012.doi:10.1007/s10846-011-9573-52015-10-07
1211 P. Spanoudakis , N. C. Tsourveloudis, “A Prototype Variable Transmission System for Electric Vehicles: Energy Consumption Issues”, Int. Journal of Automotive Techn.,vol.16,no.3,pp.525-537,2014.doi :10.1007/s12239-015-0054-x2015-10-06
1212 A. Sarris, E. Kokinou, E. Aidona, N. Kallithrakas-Kontos, P. Koulouridakis, G. Kakoulaki, K. Droulia and O. Damianovits, "Environmental study for pollution in the area of Megalopolis power plant (Peloponnesos, Greece)," Environ. Geol., vol. 58, no. 8, pp. 1769-1783, Jan. 2009. doi: 10.1007/s00254-008-1676-32015-10-06
1213 C. T. Leondes, Y. A. Phillis, L. Chin, "Method of optimizing the update intervals in hybrid navigation systems," J. of Guid. and Control, vol. 2, no. 6, pp. 541-542, 1979. doi :10.2514/3.559222015-10-06
1214 Υ. A. Phillis, "Entropy stability of discrete dynamic systems," Int. J. of Control, vol. 34, no. 1,pp. 159-171, 1981.doi :10.1080/002071781089225202015-10-06
1215 Υ. A. Phillis, "Time limits in the control of pollution systems," J. of Theo.l Biology, vol. 93, no. 3,pp. 541-546, 1981.doi:10.1016/0022-5193(81)90219-82015-10-06
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |