Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1290 αποτελέσματα
1216 K.P. Valavanis , T. Hebert, R. Kolluru, N. C. Tsourveloudis, 'Mobile robot navigation in 2-D dynamic environments using electrostatic potential fields', IEEE Trans. on Syst., Man and Cybern.-Part A, vol. 30, no. 2, pp. 187-197, 2000.doi: 10.1109/3468.8331002015-10-08
1217 N. C. Tsourveloudis ., E. Dretoulakis, S. Ioannidis, 'Fuzzy Work-in-process inventory control of unreliable manufacturing systems', Inf. Sc., vol. 127, no. 1-2, pp. 69-83, 2000.doi :10.1016/S0020-0255(00)00030-X2015-10-07
1218 Y. Nikolos ,N. Tsourveloudis , K. P. Valavanis, 'Evolutionary algorithm based off-line path planner for UAV aavigation', Automatika, vol. 42, no 3-4, pp. 143-150, 2001.2015-10-07
1219 N. C. Tsourveloudis , K. P. Valavanis, T. Hebert, 'Autonomous vehicle navigation utilizing electrostatic potential fields and fuzzy logic', IEEE Trans.s on Rob. and Autom., vol. 17, no 4, pp. 490-497, 2001.doi:10.1109/70.9547612015-10-07
1220 N. C. Tsourveloudis ., K. P. Valavanis, 'On the measurement of enterprise agility', Int. J. of Intel.t and Rob. Systems, vol. 33, no 3, pp. 329-342, 2002.doi :10.1023/A:10150969093162015-10-07
1221 R. Kolluru , K. P. Valavanis, S. Smith, N. C. Tsourveloudis, 'An Overview of the university of Louisiana robotic gripper system Project', The Trans. of the Inst. of Meas. and Control, vol. 24, no. 1, pp. 65-84, 2002.doi:10.1191/0142331202tm050oa2015-10-07
1222 Aekaterinidis J., K. Kostoulakis, L. Doitsidis, K. P. Valavanis, N. C. Tsourveloudis.(2003). An Interface system for real-time mobile robot environment mapping using sonar sensors. WSEAS Transactions on Systems, [online].pp.927-933.Available:http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/PAPERS_2003/AN_INTERFACE__SONAR_SENSORS.pdf2015-10-07
1223 P. Spanoudakis, L. Doitsidis, N. C. Tsourveloudis, K. P. Valavanis, R.R. Murphy.(2003). New VTOL Design.Unmanned Systems Magazine [online] .Available : http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/PAPERS_2003/NEW_VTOL.pdf2015-10-07
1224 P. Spanoudakis, L. Doitsidis, N. C. Tsourveloudis, K. P. Valavanis.(2003).The Market for VTOL UAVs'.Unmanned systems magazine,[online]. pp. 14-18.Available:http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/PAPERS_2003/THE_MARKET__VTOL_UAV.PDF2015-10-07
1225 Ioannidis S., N. C. Tsourveloudis, K. P. Valavanis, 'Fuzzy supervisory control of manufacturing systems', IEEE Trans. on Rob. and Aut., vol. 20, no. 3, pp. 379-389, 2004.doi:http://dx.doi.org/10.1109/TRA.2004.8255182015-10-07
1226 V. Kanakakis, K. P. Valavanis, N. C. Tsourveloudis, 'Fuzzy-Logic Based Navigation of Underwater Vehicles', J. of Intel. and Rob. Systems, vol. 40, no. 1, pp. 45-88, 2004.doi:10.1023/B:JINT.0000034340.87020.052015-10-07
1227 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis, I. Aretaki and N. Kallithrakas-Kontos, "Bromate determination in water after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 79, no. 7, pp. 2827–2832, Feb. 2007. doi: 10.1021/ac061231c2015-10-07
1228 G. J. Tsinarakis , K. P. Valavanis, N. C. Tsourveloudis, 'Modular petri net based modeling, analysis, synthesis and performance evaluation of random topology dedicated production systems', J. of Intel. Manuf., vol. 16,no. 1, pp. 79-92, 2005.doi :10.1007/s10845-005-4825-52015-10-07
1229 N.C. Tsourveloudis, L. Kiralakis.(2005). Rotary drying of olive stones: Fuzzy modeling and control', WSEAS Tsansactions on Systems ,[online].pp.2361-2368.Available :http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.144.2517&rep=rep1&type=pdf2015-10-07
1230 G. J. Tsinarakis, N. C. Tsourveloudis , K.P Valavanis, ' Modeling, analysis, synthesis, and performance evaluation of multioperational production systems with hybrid timed petri nets', in IEEE Trans.on Aut. Sc. and Eng., vol.3, no.1, pp. 29-46, Jan. 2006.doi :10.1109/TASE.2005.8576552015-10-07
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |86 |