Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1246-1260 από 1273 αποτελέσματα
1246 R. Zhang , Y. A. Phillis, "Fuzzy control of arrivals to tandem queues with two stations," IEEE Tran. on Fuzzy Syst., vol.7, no. 3, pp. 361-367, 1999.doi :10.1109/91.7710912015-10-06
1247 Υ. A. Phillis, "Some thoughts about higher education in Greece," IEEE Rob. and Aut. Magazine, vol. 6, no. 2,pp. 64-68, 1999.doi :10.1109/100.7749292015-10-06
1248 R. Zhang , Y. A. Phillis, "Fuzzy control of two-station queueing networks with two types of customers," Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 8,no. 1, pp.27-42, 2000.2015-10-06
1249 R. Zhang and Y. A. Phillis, "Admission control and scheduling in simple series parallel networks," IEEE Trans. on Fuzzy Sys., vol. 9, no. 2, pp. 307-314, 2001.doi : 10.1109/91.9192512015-10-06
1250 Y. A. Phillis , L. Andriantiatsaholiniaina, "Sustainability: An ill-defined concept and its assessment using fuzzy logic," Ecol. Econ., vol. 37, no. 3,pp. 435-456, 2001.doi :10.1016/S0921-8009(00)00290-12015-10-06
1251 V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, "Design of product specifications and control policies in a single- stage production system," IIE Trans., vol. 34,no.7 ,pp. 591-600, 2002.doi :10.1023/A:10145849040142015-10-06
1252 R. Zhang and Y. A. Phillis, "Fuzzy assignment of customers for a parallel queueing system with two heterogeneous servers," Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 11, no. 3,4,pp. 163-169, 2002.2015-10-06
1253 R. Zhang, Y. A. Phillis, and J. Ma, "A Fuzzy approach to the balance of drop and delay priorities in differentiated services networks," IEEE Trans. on Fuzzy Sys., vol. 11, no 6,pp. 840-846, 2003.doi : 10.1109/TFUZZ.2003.8198302015-10-06
1254 S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Coordinating quality, production, and sales in manufacturing systems," Inter. J. of Production Res., vol. 42, no. 18, pp. 3947-3956, 2004.doi :10.1080/002075404100016963572015-10-06
1255 S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, Y. A. Phillis, “Analysis of admission and inventory control policies for production networks,” IEEE Trans. on Aut. Sc. and Eng., vol. 5, no. 2, pp. 275-288, 2008.doi : 10.1109/TASE.2007.8976142015-10-05
1256 Y. A. Phillis , B. J. Davis, "Assessment of corporate sustainability via fuzzy logic," J. of Intel. and Rob. Systems, vol. 55, no. 1, pp. 3-20, 2009.doi :10.1109/JSYST.2008.9252562015-10-05
1257 Y. A. Phillis and B. J. Davis, "Assessment of corporate sustainability via fuzzy logic," J. of Intell. and Robotic Sys., vol. 55, no. 1,pp. 3-20, 2009.doi :10.1007/s10846-008-9289-32015-10-05
1258 Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou, and V. Manousiouthakis, “A review of sustainability models as system of systems,” IEEE Sys. J., Vol. 4, No. 1, pp. 19-25, 2010.doi:10.1109/JSYST.2009.20397342015-10-05
1259 J. A. Conner, Y. A. Phillis, and V. I. Manousiouthakis, “On a sustainability interval index and its computation through global optimization,” AIChE J. Vol. 58, No. 9, pp.2743-2757, 2012. doi : 10.1002/aic.127772015-10-05
1260 E. Grigoroudis and Y. A. Phillis, “Modeling healthcare system-of-systems: a mathematical programming approach,” IEEE Syst. J., vol. 7, no. 4, pp. 571-580, Dec. 2013. doi: 10.1109/JSYST.2013.22519842015-10-05
Pages: |...79 |80 |81 |82 |83 | 84 |85 |