Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 871 αποτελέσματα
1 K. Perrakis, S. D. Moustaizis, and P. Lalousis, "Numerical investigations on high flux neutron production from a high-current pulsed ion device," in 47th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS 2021), virtual event, 2021, vol. 2021-June, pp. 1191–1194.2023-07-24
2 A. Klothakis, S. S. Sawant, H. Quintanilha, V. Theofilis and D. A. Levin, “Slip effects on the stability of supersonic laminar flat plate boundary layer,” presented at the AIAA Science and Technology Forum and Exposition (AIAA SciTech Forum 2021), virtual event, 2021, doi: 10.2514/6.2021-1659.2023-07-12
3 M. Braza, Y. Hoarau, Y. Zhou, A.D. Lucey, L. Huang, G.E. Stavroulakis, “Preface,” in Fluid-Structure-Sound Interactions and Control, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Singapore: Springer Nature, 2021, pp. v–vi, doi: 10.1007/978-981-33-4960-5_48.2023-07-11
4 P. Dedousis, G. Stergiopoulos, G. Arampatzis and D. Gritzalis, "Towards integrating security in industrial engineering design practices," in Proceedings of the 18th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2021), virtual event, 2021, pp. 161-172, doi: 10.5220/0010544001610172.2023-07-11
5 D. Papadopoulos, N. Papadakis, and N. Matsatsinis, “PENELOPIE: enabling open information extraction for the Greek language through machine translation,” in Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop (EACL 2021), virtual event, 2021, pp. 23–29, doi: 10.18653/v1/2021.eacl-srw.4.2023-07-10
6 V. Rusyn, C. H. Skiadas and A. Sambas, “Software realization, analysis and experimental investigation of equivalent inductance,” in 13th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, C.H. Skiadas, Y. Dimotikalis, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2021, pp. 735–743, doi: 10.1007/978-3-030-70795-8_52.2023-07-06
7 G. K. Tairidis, A. D. Muradova and G. E. Stavroulakis, “Shape control of flexible structures for morphing applications,” in Fluid-Structure-Sound Interactions and Control, Lecture Notes in Mechanical Engineering, M. Braza, Y. Hoarau, Y. Zhou, A.D. Lucey, L. Huang, G.E. Stavroulakis, Eds., Singapore: Springer Nature, 2021, pp. 323–328, doi: 10.1007/978-981-33-4960-5_48.2023-07-05
8 V. Rusyn, C. H. Skiadas, and A. Sambas "Analysis, computer modelling and LED visualization of the new modified nonlinear logistic map," in Proc. SPIE, 15th International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, 2021, vol. 12126, doi: 10.1117/12.2614694.2023-06-29
9 N. Spanoudakis, K. Kostis, and K. Mania, "Web-Gorgias-B: argumentation for all," in Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2021), virtual event, 2021, vol. 2, pp. 286-297, doi: 10.5220/0010269402860297.2023-06-29
10 S. Batsakis, M. Adamou, I. Tachmazidis, G. Antoniou and T. Kehagias, “Data-driven decision support for autism diagnosis using machine learning,” in Proceedings of the 13th International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES 2021), virtual event, 2021, pp. 30–34, doi: 10.1145/3444757.3485101.2023-06-02
11 E. Papanikolaou, J. Angelis, and V. Moustakis, “Implicit business model effects of DLT adoption,” in 9th CIRP Global Web Conference – Sustainable, resilient, and agile manufacturing and service operations : lessons from COVID-19 (CIRPe 2021), Virtual conference, 2021, vol. 103, pp. 298-304, doi: 10.1016/j.procir.2021.10.048.2023-05-31
12 D. Theodosis, S. Berkane, and D. V. Dimarogonas, “State estimation for a class of linear systems with quadratic output,” in 24th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2020, Cambridge, United Kingdom, 2021, vol. 54, no. 9, pp. 261-266, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.06.149.2023-05-31
13 S. Sharma, I. Papamichail, A. Nadi, H. van Lint, L. Tavasszy, and M. Snelder, “A multi-class lane-changing advisory system for freeway merging sections,” in 16th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems CTS 2021, Lille, France, 2021, vol. 54, no. 2, pp. 93-98, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.06.014.2023-05-31
14 E. Vardaki, “Changing minds and autonomous vehicles,” in 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021, Moscow, Russian Federation, 2021, vol. 54, no. 13, pp. 63-67, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.419.2023-05-30
15 P. Typaldos, V. Volakakis, M. Papageorgiou and I. Papamichail, “Vehicle-based trajectory specification in presence of traffic lights with stochastic switching times,” in 16th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems CTS 2021, Lille, France, 2021, vol. 54, no. 2, pp. 298- 305, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.06.035.2023-05-30
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...