Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 862 αποτελέσματα
16 P. Geronymakis, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, and M. Papageorgiou, “Collaborative decision making for lane-free autonomous driving in the presence of uncertainty,” in Multi-Agent Systems, EUMAS 2022, vol. 13442, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. 171–187, doi: 10.1007/978-3-031-20614-6_10.2023-01-05
17 M. Malekzadeh, D. Manolis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Empirical investigation of properties of lane-free automated vehicle traffic," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 2393-2400, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9921864.2023-01-04
18 M. Naderi, M. Papageorgiou, I. Karafyllis and I. Papamichail, "Automated vehicle driving on large lane-free roundabouts," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1528-1535, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922249.2023-01-04
19 X. Jin, X. Yu, Y. Hu, Y. Wang, M. Papageorgiou, I. Papamichail, M. Malekzadeh, and J. Guo, "Integrated control of internal boundary and ramp inflows for lane-free traffic of automated vehicles on freeways," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1234-1239, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922434.2023-01-04
20 M. Malekzadeh, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Overlapping internal boundary control of lane-free automated vehicle traffic with state and input inclusion," in 2022 30th Mediterranean Conf. on Control and Automation (MED), 2022, pp. 1066-1073, doi: 10.1109/MED54222.2022.9837257.2022-12-30
21 D. Theodosis, F. N. Tzortzoglou, I. Karafyllis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Sampled-data controllers for autonomous vehicles on lane-free roads," in 2022 30th Mediterranean Conf. on Control and Automation (MED), 2022, pp. 103-108, doi: 10.1109/MED54222.2022.9837160.2022-12-30
22 I. Karafyllis, D. Theodosis and M. Papageorgiou, "Stability analysis of nonlinear inviscid traffic flow models of bidirectional cruise controlled vehicles," in 2022 American Control Conference (ACC), 2022, pp. 1042-1047, doi: 10.23919/ACC53348.2022.9867663.2022-12-30
23 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, V. Samoladas, and M. Papageorgiou, “Max-sum with quadtrees for continuous DCOPs with application to lane-free autonomous driving,” in Proc. 21st Int. Conf. Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '22), pp. 1741–1743, May 2022.2022-12-30
24 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, D. Manolis, I. Papamichail, and M. Papageorgiou, “Extending SUMO for lane-free microscopic simulation of connected and automated vehicles,” in SUMO Conf. Proc., vol. 3, pp. 95–103, Sep. 2022, doi: 10.52825/scp.v3i.110.2022-12-30
25 K. S. Platanitis, G. P. Kladis and N. C. Tsourveloudis, "Safe flyable and energy efficient UAV missions via biologically inspired methods," 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2020, pp. 1868-1877, doi: 10.1109/ICUAS48674.2020.9214038.2022-12-14
26 G. P. Kladis and N. C. Tsourveloudis, "Distributed fault detection for UAV formation missions," 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2020, pp. 1075-1084, doi: 10.1109/ICUAS48674.2020.9213881.2022-12-14
27 N. T. Trần, H. G. Matthies, G. E. Stavroulakis and M. Staat, “Direct plastic structural design by chance constrained programming,” in 6th European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems (ECCM 2018), 2018, pp. 3992 – 4003.2022-07-08
28 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, D. Manolis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Lane- free microscopic simulation for connected and automated vehicles," in 24th IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC 2021), 2021, pp. 3292-3299, doi: 10.1109/ITSC48978.2021.9564637.2022-07-01
29 V. K. Yanumula, P. Typaldos, D. Troullinos, M. Malekzadeh, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Optimal path planning for connected and automated vehicles in lane-free traffic," in 24th IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC 2021), 2021, pp. 3545-3552, doi: 10.1109/ITSC48978.2021.9564698.2022-07-01
30 I. Karafyllis, D. Theodosis and M. Papageorgiou, "Lyapunov-based two-dimensional cruise control of autonomous vehicles on lane-free roads," in 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2021), 2021, pp. 2683-2689, doi: 10.1109/CDC45484.2021.9682975.2022-06-30
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...