Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 804 αποτελέσματα
16 G.N. Lygidakis, S.N. Leloudas and I.K. Nikolos, "Applying a radiative heat transfer finite-volume methodology to a geometrically complex furnace," in ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2018. doi: 10.1115/IMECE2018-868312019-10-07
17 V.C. Pezoulas, M. Zervakis, I. Pologiorgi, S. Seferlis, G.M. Tsalikis, G. Zarifis and G.C. Giakos, "A tissue classification approach for brain tumor segmentation using MRI," in 2017 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/IST.2017.82615422019-10-03
18 P.I. Koulountzios, M.E. Zervakis, P.L. Karakitsios and G.E. Stavroulakis, "A semi-automatic algorithm for reconstruction and NURBS surface generation of thoracic aorta," in 2017 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, pp. 1-6, 2018. doi: 10.1109/IST.2017.82615292019-10-03
19 N. Bekiaris-Liberis and A. Delis, "Feedback control of freeway traffic flow via time-gap manipulation of ACC-equipped vehicles: a PDE-based approach," in 1st IFAC Workshop on Control of Transportation Systems, 2019. doi: 10.1016/j.ifacol.2019.08.1392019-09-25
20 I.T. Michailidis, D. Manolis, P. Michailidis, C. Diakaki and E.B. Kosmatopoulos, "Autonomous self-regulating intersections in large-scale urban traffic networks: a Chania city case study," in 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, 2018, pp. 853-858. doi: 10.1109/CoDIT.2018.83949102019-09-05
21 N. Spanoudakis, E. Krassadaki, A. Pialoglou and N. Matsatsinis, "A web application for aiding tutors to develop course outlines," in 11th International Conference on Computer Supported Education, 2019. doi: 10.5220/00077150032303302019-09-03
22 N. Bassiliades, N. I. Spanoudakis and A.C. Kakas, "Towards multipolicy argumentation," in 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 2018. doi: 10.1145/3200947.32010322019-08-29
23 F. Tajdari, C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Integrated ramp metering and lane-changing feedback control at motorway bottlenecks," presented in 18th European Control Conference, 2019. doi: 10.23919/ECC.2019.8795763.2019-08-26
24 G. J. Tsinarakis, "Modeling task dependencies in project management using petri nets with Arc extensions," in 26th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2018, pp. 84-89. doi: 10.1109/MED.2018.84424722019-06-07
25 N. Bekiaris-Liberis and Rafael Vazquez, "Nonlinear bilateral full-state feedback trajectory tracking for a class of viscous Hamilton-Jacobi PDEs," in 57th IEEE Conference on Decision and Control, 2018, pp. 515-520. doi: 10.1109/CDC.2018.86193632019-01-25
26 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318 2018-11-30
27 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Compensation of transport actuator dynamics with input-dependent moving controlled boundary," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.85501862018-11-30
28 I. Karafyllis, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Traffic flow inspired analysis and boundary control for a class of 2×2 hyperbolic systems," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550563 2018-11-30
29 G. Costa, S. Álvaro, G. N. Lilis, D. V. Rovas and J. Izkara, "A comprehensive ontologies-based framework to support the retrofitting design of energy-efficient districts," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 673-681. doi: 10.13140/RG.2.2.35829.376032018-11-22
30 G. N. Lilis, G. I. Giannakis, K. Katsigarakis, G. Costa, Á. Sicilia, M. Á. Garcia-Fuentes and D. V. Rovas, "Simulation model generation combining IFC and CityGML data," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 215-222.2018-11-22
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...