Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 850 αποτελέσματα
61 S.N. Leloudas, G.N. Lygidakis, G.A. Strofylas and I.K. Nikolos, "Aerodynamic shape optimization of diffuser augmented wind turbine shrouds using asynchronous differential evolution," in ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2018. doi: 10.1115/IMECE2018868202019-10-07
62 G.N. Lygidakis, S.N. Leloudas and I.K. Nikolos, "Applying a radiative heat transfer finite-volume methodology to a geometrically complex furnace," in ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2018. doi: 10.1115/IMECE2018-868312019-10-07
63 V.C. Pezoulas, M. Zervakis, I. Pologiorgi, S. Seferlis, G.M. Tsalikis, G. Zarifis and G.C. Giakos, "A tissue classification approach for brain tumor segmentation using MRI," in 2017 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/IST.2017.82615422019-10-03
64 P.I. Koulountzios, M.E. Zervakis, P.L. Karakitsios and G.E. Stavroulakis, "A semi-automatic algorithm for reconstruction and NURBS surface generation of thoracic aorta," in 2017 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, pp. 1-6, 2018. doi: 10.1109/IST.2017.82615292019-10-03
65 N. Bekiaris-Liberis and A. Delis, "Feedback control of freeway traffic flow via time-gap manipulation of ACC-equipped vehicles: a PDE-based approach," in 1st IFAC Workshop on Control of Transportation Systems, 2019. doi: 10.1016/j.ifacol.2019.08.1392019-09-25
66 I.T. Michailidis, D. Manolis, P. Michailidis, C. Diakaki and E.B. Kosmatopoulos, "Autonomous self-regulating intersections in large-scale urban traffic networks: a Chania city case study," in 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, 2018, pp. 853-858. doi: 10.1109/CoDIT.2018.83949102019-09-05
67 N. Spanoudakis, E. Krassadaki, A. Pialoglou and N. Matsatsinis, "A web application for aiding tutors to develop course outlines," in 11th International Conference on Computer Supported Education, 2019. doi: 10.5220/00077150032303302019-09-03
68 N. Bassiliades, N. I. Spanoudakis and A.C. Kakas, "Towards multipolicy argumentation," in 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 2018. doi: 10.1145/3200947.32010322019-08-29
69 F. Tajdari, C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Integrated ramp metering and lane-changing feedback control at motorway bottlenecks," presented in 18th European Control Conference, 2019. doi: 10.23919/ECC.2019.8795763.2019-08-26
70 G. J. Tsinarakis, "Modeling task dependencies in project management using petri nets with Arc extensions," in 26th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2018, pp. 84-89. doi: 10.1109/MED.2018.84424722019-06-07
71 N. Bekiaris-Liberis and Rafael Vazquez, "Nonlinear bilateral full-state feedback trajectory tracking for a class of viscous Hamilton-Jacobi PDEs," in 57th IEEE Conference on Decision and Control, 2018, pp. 515-520. doi: 10.1109/CDC.2018.86193632019-01-25
72 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318 2018-11-30
73 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Compensation of transport actuator dynamics with input-dependent moving controlled boundary," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.85501862018-11-30
74 I. Karafyllis, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Traffic flow inspired analysis and boundary control for a class of 2×2 hyperbolic systems," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550563 2018-11-30
75 G. Costa, S. Álvaro, G. N. Lilis, D. V. Rovas and J. Izkara, "A comprehensive ontologies-based framework to support the retrofitting design of energy-efficient districts," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 673-681. doi: 10.13140/RG.2.2.35829.376032018-11-22
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...