Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 826-840 από 850 αποτελέσματα
826 Nikos C. Tsourveloudis, Lefteris Doitsidis, S. Ioannidis .(2005).Optimized fuzzy scheduling of manufacturing systems. Presented at the 2nd International Conference on Informatics, Control, Automation and Robotics (ICINCO ).[online].Available :http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/PAPERS_2005/OPTIMIZED_FUZZY__SYSTEMS.pdf2015-10-07
827 Tsinarakis G., Tsourveloudis N., Valavanis K., 'studying multi-assembly machine production systems with hybrid timed Petri nets', in 2005 1st IEEE Con. on Aut.n Sc. and Eng, pp. 327 – 332.doi : 10.1109/COASE.2005.15067902015-10-07
828 L. Kiralakis , N.C. Tsourveloudis ( 2005,Nov.) . Modeling and Optimization of Olive Stone Drying process. Presented at WSEAS International MultiConference .[online].Available:http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005venice/papers/508-342.pdf2015-10-07
829 N. Tsourveloudis, L. Doitsidis , S. Ioannidis, 'Work In Process Scheduling by Evolutionary Tuned distributed Fuzzy Controllers', in 2006 Inter. Conf. on Rob. and Auto., pp. 1420-1425,doi :10.1109/ROBOT.2006.16419082015-10-07
830 L.Doitsidis, N. C. Tsourveloudis, 'An Empirical Study for Fitness Function Selection in Fuzzy Logic Controllers for Mobile Robot Navigation ,' in 2006 32nd Ann.Conf. of the IEEE Ind. Elect. Society , pp. 3868-3873. doi : 10.1109/IECON.2006.3474172015-10-07
831 S. Piperidis, L. Doitsidis, C. Anastasopoulos, N. C. Tsourveloudis, 'A low cost modular robot vehicle design for research and education,' in IEEE 15th Mediterranean Conference on Control & Automation, 2007, pp.1-6. doi: 10.1109/MED.2007.44336752015-10-07
832 V. Kanakakis ,N. Tsourveloudis, 'Evolutionary Path Planning and Navigation of Autonomous Underwater Vehicles,' in 2007 15th Medit. Conf. on Control & Autom.,pp.1 - 6.doi :10.1109/MED.2007.44339192015-10-07
833 N. Vitzilaios, N. Tsourveloudis, ‘Safe Test Flights for Small Rotorcrafts’,in 2008 Int. Conf. on Inf. in Control, Auto. and Robotics, pp.153-166.doi :10.1007/978-3-642-00271-7_112015-10-07
834 D. Katzourakis, N. I. Vitzilaios ,N. C. Tsourveloudis, ‘Vision Aided Navigation for Unmanned Helicopters’, in 2009 IEEE 17th Medit. Conf. on Control & Autom.,pp.1245 - 1250.doi :10.1109/MED.2009.51647172015-10-07
835 A. Petrou , D. Efstathiou , N. Tsourveloudis , “Modeling and control of the energy consumption of a prototype urban vehicle”, in 2011 19th IEEE Medit. Conf. on Control and Auto., pp. 44-48 .doi :10.1109/MED.2011.59831272015-10-07
836 D. S. Efstathiou, A. K. Petrou, P. Spanoudakis, N. C. Tsourveloudis, K. P. Valavanis," Recent advances on the energy management of a Hybrid Electric Vehicle”, in the 20th IEEE Medit. Conf. on Control and Auto.,pp.896 - 901.doi: 10.1109/MED.2012.62657522015-10-07
837 P. Spanoudakis ,N. Tsourveloudis , “On the Efficiency of a Prototype Continuous Variable Transmission System”, in 2013 21st Medit. Conf.Control & Auto. (MED),pp.290 - 295 .doi :10.1109/MED.2013.66087362015-10-07
838 S. Piperidis, N.C. Tsourveloudis, "Testing controllers on ALE III: A low cost mini Autonomous Underwater Vehicle," in 21st Mediterranean Conference on Control Automation (MED), 2013, pp.551 - 557. doi: 10.1109/MED.2013.66087762015-10-06
839 V. S. Kouikoglou and Y. A. Philli,"An efficient discrete-event model for production networks of general geometry" ,in 1995 29th IEEE Conf. :Dec. and Cont. ,pp.32-42.doi :10.1109/CDC.1990.2034402015-10-06
840 C. Roncoli, M. Papageorgiou, I. Papamichail, "An optimisation-oriented first-order multi-lane model for motorway traffic," in 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB), 11-15 January 2015, p.p 15-2905.2015-03-30
Pages: |...51 |52 |53 |54 |55 | 56 |57 |