Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 856 αποτελέσματα
76 G. J. Tsinarakis, "Modeling task dependencies in project management using petri nets with Arc extensions," in 26th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2018, pp. 84-89. doi: 10.1109/MED.2018.84424722019-06-07
77 N. Bekiaris-Liberis and Rafael Vazquez, "Nonlinear bilateral full-state feedback trajectory tracking for a class of viscous Hamilton-Jacobi PDEs," in 57th IEEE Conference on Decision and Control, 2018, pp. 515-520. doi: 10.1109/CDC.2018.86193632019-01-25
78 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318 2018-11-30
79 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Compensation of transport actuator dynamics with input-dependent moving controlled boundary," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.85501862018-11-30
80 I. Karafyllis, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Traffic flow inspired analysis and boundary control for a class of 2×2 hyperbolic systems," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550563 2018-11-30
81 G. Costa, S. Álvaro, G. N. Lilis, D. V. Rovas and J. Izkara, "A comprehensive ontologies-based framework to support the retrofitting design of energy-efficient districts," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 673-681. doi: 10.13140/RG.2.2.35829.376032018-11-22
82 G. N. Lilis, G. I. Giannakis, K. Katsigarakis, G. Costa, Á. Sicilia, M. Á. Garcia-Fuentes and D. V. Rovas, "Simulation model generation combining IFC and CityGML data," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 215-222.2018-11-22
83 N. T. Trân, T. N. Trân, H.G. Matthies, G. E. Stavroulakis and M. Staat, "Shakedown analysis of plate bending under stochastic uncertainity by chance constraint programming," in 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 2016, pp. 3007-3019. doi: 10.7712/100016.2012.111062018-11-22
84 A. P. Moschoudis, G. Tsekouras, F. D. Kanellos and A. G. Kladas, "Particular SRM design methodology based on similarity theory, scale factors and FEM," in 9th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nano Materials, 2016, pp. 269-275.doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.856.2692018-11-19
85 Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, "A hybrid discrete artificial bee colony algorithm for the multicast routing problem," in 19th European Conference on Applications of Evolutionary Computation, 2016, pp. 203-218. doi: 10.1007/978-3-319-31204-0_142018-11-19
86 I.-D. Psychas, M. Marinaki, Y. Marinakis and A. Migdalas, "Minimizing the fuel consumption of a multiobjective vehicle routing problem using the parallel multi-start NSGA II algorithm," in 4th International Conference on Network Analysis, 2016, pp. 69-88. doi: 10.1007/978-3-319-29608-1_52018-11-13
87 P. Koutsianitis, A. Moutsopoulou, G. A Drosopoulos, G. K.Tairidis, G. Foutsitzi, G. E Stavroulakis, "Optimal control tuning in smart structures with delaminations," in 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 2016, pp. 2123-2133. doi: 10.7712/100016.1946.110492018-11-08
88 E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I. K. Nikolos, G. E. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, "Simulation of the transient behavior of matter with characteristic geometrical variations and defects irradiated by nanosecond laser pulses using FEA," in 14th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, 2016, pp. 157-160. doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.665.1572018-11-02
89 G. A. Strofylas, G. I. Mazanakis, S. S. Sarakinos, G. N. Lygidakis and I. K. Nikolos, "On the use of improved radial basis functions methods in fluid-structure interaction simulations," in ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2016. doi: 10.1115/IMECE2016-664122018-11-01
90 G. N. Lygidakis, S. S. Sarakinos and I. K. Nikolos, "Simulation of the flow over the caarc standard tall building using different LES turbulence models," in ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2016. doi: 10.1115/IMECE2016-663992018-11-01
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...