Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Removal of biocolloids suspended in reclaimed wastewater by injection into a fractured aquifer model

Chrysikopoulos Constantinos, Rosanna La Mantia, Ioannis Manariotis, Costantino Masciopinto

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E7DB66E-C37A-4B71-9274-E8AAA85E14EC
Έτος 2010
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. V . Chrysikopoulos , C. Masciopinto , R. L. Mantia , I. D .Manariotis " Removal of biocolloids suspended in reclaimed wastewater by Injection into a fractured aquifer model " ,environ. sci. technol.,vol.44,no.3 , pp.971–977,2003. doi :10.1021/es902754n. https://doi.org/10.1021/es902754n
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Two pilot-scale fractured aquifer models (FAMs) consistingof horizontal limestone slabs were employed to investigate theremoval of biocolloids suspended in reclaimed wastewater.To better understand the behavior of real fractured aquifers,theseFAMsintentionallywerenot “clean”.Thefracture apertureswere randomly spread with soil deposits, and both FAMswere preflooded with reclaimed wastewater to simulate thefield conditions of the Nardo` fractured aquifer in the Salento area,Italy, where fractures are not clean due to artificial groundwaterrecharge. One of the FAMs was injected with secondaryeffluent from a wastewater treatment plant collected prior tothe chlorination step and the other with exactly the same effluent,which was further treated in a commercial membranereactor. Consequently, the organic and pathogen concentrationswere considerably higher in the secondary effluent than inthe membrane reactor effluent. Injected wastewater wascontinuously recirculated. Pathogen removal was greater forthe secondary wastewater than the cleaner membrane reactoreffluent. A simple mathematical model was developed todescribe fracture clogging. The results suggest that the hydraulicconductivity of FAMs can be significantly degraded due toretention of viable and inactivated biocolloids suspended inreclaimed wastewater.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά