Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Analytical models for one-dimensional virus transport in saturated porous media

Chrysikopoulos Constantinos, Youn Sim

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5889F740-AB98-4A55-9330-5C56E55EA853
Έτος 1995
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. V. Chrysikopoulos ,Y. Sim , "Analytical models for one-dimensional virus transport in saturated porous media , W. Resou. Res. ,vol. 31,no.5,pp.1429-1437,1995. doi :10.1029/95WR00199 https://doi.org/10.1029/95WR00199
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Analytical solutions to two mathematical models for virus transport inone-dimensional homogeneous, saturated porous media are presented, forconstant flux as well as constant concentration boundary conditions,accounting for first-order inactivation of suspended and adsorbed (orfiltered) viruses with different inactivation constants. Two processesfor virus attachment onto the solid matrix are considered. The firstprocess is the nonequilibrium reversible adsorption, which is applicableto viruses behaving as solutes; whereas, the second is the filtrationprocess, which is suitable for viruses behaving as colloids. Since thegoverning transport equations corresponding to each physical processhave identical mathematical forms, only one generalized closed-formanalytical solution is developed by Laplace transform techniques. Theimpact of the model parameters on virus transport is examined. Anempirical relation between inactivation rate and subsurface temperatureis employed to investigate the effect of temperature on virus transport.It is shown that the differences between the two boundary conditions areminimized at advection-dominated transport conditions.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά