Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions

Chrysikopoulos Constantinos, Dimitris Georgakakis, Hüseyin Bozkurt, Abuzer Çelekli, Dimitris Mitrogiannis, Giorgos Markou

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AF1459A4-47B3-49DA-AD36-57B6AF50D317
Έτος 2015
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G.Markou , D. Mitrogiannis , A. Çelekli , H. Bozkurt , D. Georgakakis ,C. V. Chrysikopoulos , "Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions "Che.Engin. J.,vol. 259, pp. 806–813,2015.doi 10.1016/j.cej.2014.08.037 https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.08.037
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This study is focused on copper and nickel biosorption onto Arthrospira platensis biomass of different biochemicalcompositions. Four types of A. platensis were employed, namely: (1) typical dry biomass (TDB),(2) carbohydrate-enriched dry biomass (CDB), (3) typical living biomass (TLB), and (4) carbohydrateenrichedliving biomass (CLB). The CDB was produced using a cultivation mode where phosphorus wasthe limiting nutrient. The biosorption of both metals investigated was shown to be very fast. Most ofthe metal sorption capacity of the biomass was filled within 15–30 min, and equilibrium was achievedwithin 30–60 min. The cultivation conditions (nutrient repletion or depletion) did not affect the patternof copper and nickel biosorption kinetics. The capacity for copper ions biosorption was significantly positivelyaffected by the accumulation of carbohydrates in the dry biomass, but was negatively affected bythe accumulation of carbohydrates in the living biomass. For nickel ions, the alteration of biomass had alittle but positive effect on the dry biomass, and a greater negative effect (about 30% lower biosorptioncapacity) on the living biomass. Living biomass exhibited a higher biosorption capacity than dry biomass,for both metals. The biosorption of copper and nickel onto A. platensis biomass occurred mainly due to themechanisms of ion exchange and complexation, and less to physical adsorption.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά