Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί από προπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 2373 αποτελέσματα
1 Σωτήριος Κυριάκου, "Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών συνεχούς ροής ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-19
2 Βασίλειος Καμινάκης, "Αξιολόγηση Εθνικών Συστημάτων Επιχειρηματικότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-18
3 Γεώργιος-Ραφαήλ Δημάκης, "Επίλυση του προβλήματος προγραμματισμού κρηπιδωτού γερανού (QCSP) με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-07-18
4 Αντώνιος Δήμας, "Ανάλυση σιδηροδρομικών ατυχημάτων με χρήση μεθόδων STAMP και ACCIMAP", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
5 Σταύρος Δαπόντης, "Σχεδιασμός και προσομοίωση ενός αποκεντρωμένου συστήματος ελέγχου για μονάδα ηλεκτρόλυσης τύπου PEM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
6 Θεόδωρος Λέττας, "Διαμόρφωση και αξιολόγηση σχεδίων και φακέλων ασφαλείας και υγείας σε κατασκευαστικές εργασίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
7 Ιωάννης Αποστόλου, "Βιβλιογραφική ανασκόπηση πυρηνικής σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
8 Στυλιανός Καταβολάδας, "Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης αγροτουριστικού ξενώνα στη νότια Ικαρία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
9 Σκευοφύλαξ Νικόλαος, “ Οι δασμοί άνθρακα ως μέτρο προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ρύπανση ”, Διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
10 Κωνσταντίνος Κοσμάτος, "Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση τουριστικής μονάδας στο Μύρτος Λασιθίου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-10
11 Νικόλαος Νικολιδάκης, "Υπολογισμός ιδιοσυχνοτήτων με εφαρμογή μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων και πειραματική επιβεβαίωση με χρήση πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου για μεταλλικό δοχείο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-08
12 Παναγιώτα-Γεωργία Γάτσιου, "Πειράματα χάραξης για την μελέτη της διάβρωσης υλικών.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 20242024-06-26
13 Ανάργυρος Στεφανίδης, "Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου μεταδόσεων κίνησης στη Μηχανολογία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-21
14 Νίκος Ζούπας, "Αξιοποίηση της διαδικασίας DFAM για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-13
15 Αλέξανδρος Μιτσηγιώργης, "Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-12
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...