Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated porous media

Chrysikopoulos Constantinos, Vasiliki Syngouna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B9212025-20C5-4AE6-8DA2-539E98EE68BD
Έτος 2013
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. I. Syngouna, C. V. Chrysikopoulos , "Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated porous media " , Coll. and Surf. a Physicoche. and Engin. Aspec. vol.416 ,no.1 ,pp. 56-65, 2013.doi:10.1016/j.colsurfa.2012.10.018 https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.10.018
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This study examines the cotransport of clay colloids and viruses in laboratory packed columns. BacteriophagesMS2 and X174 were used as model viruses, kaolinite (kGa-1b) and montmorillonite (STx-1b)as model clay colloids, and glass beads as model packing material. The combined and synergistic effectsof clay colloids and pore water velocity on virus transport and retention in porous media were examinedat three pore water velocities (0.38, 0.74, and 1.21 cm/min). The results indicated that the mass recoveryof viruses and clay colloids decreased as the pore water velocity decreased; whereas, for the cotransportexperiments no clear trend was observed. Temporal moments of the breakthrough concentrations suggestedthat the presence of clays significantly influenced virus transport and irreversible deposition ontoglass beads. Mass recovery values for both viruses, calculated based on total virus concentration in theeffluent, were reduced compared to those in the absence of clays. The transport of both suspended andattached onto suspended clay-particles viruses was retarded, compared to the tracer, only at the highestpore water velocity. Moreover both clay colloids were shown to hinder virus transport at the highest porewater velocity.

Υπηρεσίες

Στατιστικά