Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυνατότητα γεωπολυμερισμού αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Vlachou Antigoni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FFB80D6A-B3CA-48B8-AAF9-B427DABA8746
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντιγόνη Βλάχου, "Δυνατότητα γεωπολυμερισμού αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.31471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο ρεύματα αποβλήτων. Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης προκαλώντας αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως είναι η ρύπανση του εδάφους, των υδροφόρων οριζόντων, της ατμόσφαιρας και η αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, αποτελεί σημαντική πρόκληση τα τελευταία χρόνια. Ο γεωπολυμερισμός θεωρείται ως μια εξαιρετικά υποσχόμενη τεχνολογία αξιοποίησης αποβλήτων και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ μέσω της τεχνολογίας του γεωπολυμερισμού, καθώς και η συνδιαχείρισή τους με άλλα απόβλητα και παραπροϊόντα. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν σκυρόδεμα, τούβλα και πλακάκια τα οποία συλλέχθηκαν από κατεδαφισμένες οικοδομές και διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως το είδος και η συγκέντρωση του διαλύματος ενεργοποίησης, η ορυκτολογία και η κοκκομετρία των πρώτων υλών, η θερμοκρασία θέρμανσης και η περίοδος γήρανσης, στην αντοχή των γεωπολυμερών σε θλίψη. Επίσης, διερευνήθηκε η δυνατότητα συνδιαχείρισης των υλικών των ΑΕΚΚ με βιομηχανικά παραπροϊόντα όπως η σκωρία σιδηρονικελίου, η ερυθρά ιλύς και η ιπτάμενη τέφρα καθώς και η επίδραση της προσθήκης διαφόρων άλλων υλικών, όπως το εμπορικό γυαλί και η χαλαζιακή άμμος στην αντοχή των γεωπολυμερών σε θλίψη, με στόχο την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίησή τους. Για τη σύνθεση των γεωπολυμερών οι στερεές πρώτες ύλες αναμίχθηκαν με το διάλυμα ενεργοποίησης (pellets ΚΟΗ ή NaOH, απιονισμένο νερό και διάλυμα Na2SiO3) και μετά από συνεχή μηχανική ανάδευση, ο πολφός χυτεύτηκε σε κυβικές μήτρες ώστε να προκύψουν γεωπολυμερή σε διάφορες συνθήκες σύνθεσης (θέρμανση στους 60-90 οC, συγκέντρωση ΚΟΗ ή NaOH 8-14 Μ), τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψης. Για τον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας των γεωπολυμερών από ΑΕΚΚ, τα δοκίμια που παρασκευάστηκαν στις βέλτιστες συνθήκες υποβλήθηκαν σε δοκιμές θέρμανσης σε υψηλές θερμοκρασίες έως 800 °C. Επιπλέον μελετήθηκε η γεωχημική σταθερότητα των γεωπολυμερών μετά από εμβάπτισή τους σε διάλυμα απιονισμένου και θαλασσινού νερού για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες και η ανθεκτικότητά τους σε εναλλασσόμενους κύκλους ψύξης - θέρμανσης μεταξύ -15 και 60 οC. Από τα υλικά των ΑΕΚΚ που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, τα τούβλα και τα πλακάκια γεωπολυμερίζονται επιτυχώς αποκτώντας υψηλές τιμές αντοχής σε θλίψη που φτάνουν τα 49,5 και 57,8 MPa, αντίστοιχα. Τα γεωπολυμερή από σκυρόδεμα απέκτησαν εμφανώς χαμηλότερες αντοχές σε θλίψη που δεν ξεπέρασαν σε καμία περίπτωση τα 14 MPa. Οι τεχνικές περίθλασης ακτίνων - X (XRD), υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FTIR), ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και θερμοβαρυτομετρική ανάλυση (TG) παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη μορφολογία και τη μικροδομή των παραγόμενων γεωπολυμερών. Η ομοιόμορφη γεωπολυμερική δομή αποδεικνύεται ότι σχετίζεται με τις υψηλές αντοχές σε θλίψη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά