Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Removal of mercury from aqueous solutions by malt spent rootlets

Chrysikopoulos Constantinos, Vasileios A. Anagnostopoulos, Ioannis D. Manariotis, Hrissi K. Karapanagioti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1EBDB72-07D0-4CDB-86A9-CF2E6AD15713
Έτος 2012
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. A. Anagnostopoulos , I. D. Manariotis , H. K. Karapanagioti , C.V. Chrysikopoulos , "Removal of mercury from aqueous solutions by malt spent rootlets " ,Chemi. Engin. J. ,vol. 213 ,pp. 135–141,2012.doi:10.1016/j.cej.2012.09.074 https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.09.074
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Mercury poses a severe threat to environment due to its toxicity, even at low concentrations. Biosorptionis a promising, low cost, and environmentally friendly clean up technique. Malt spent rootlets (MSR), abrewery by-product, were used as sorbents for the removal of mercury from aquatic systems. The effectof the solution pH, contact time between sorbent, solid to liquid ratio, and initial mercury concentrationon mercury removal were investigated experimentally. It was found that the optimum pH for the mercurysorption onto MSR was approximately 5. Sorption kinetic experiments revealed that mercury sorptionis a relatively rapid process, where film diffusion and intra-particle diffusion play an important role.The kinetic data were successfully described by both the pseudo-second-order and Elovich models. Theisotherm data were adequately fitted by the Langmuir model determining a monolayer capacity qmaxequal to 50 mg/g and suggesting a functional group-limited sorption process. MSR were capable ofremoving significant amounts of mercury, mainly due to the carboxyl and phosphonate groups of theirsurfaces.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά