Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές

Kyriakakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19B55893-5BFC-4100-B5F2-DBF7D6C8F504
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κυριακάκης, "Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.31504
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογία Augmented Reality ή αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα ή αλλιώς ενισχυμένη πραγματικότητα επιτρέπει την ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι εμπλουτισμένη με την προβολή πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων ή αντικειμένων σχεδιασμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει την εκθετική μείωση του μεγέθους των συσκευών, με τις οποίες αλληλεπιδρά ο άνθρωπος και τη σύνδεσή τους με την πλειονότητα των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, η υλοποίηση μίας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές, η οποία θα συνεισφέρει στην απομάκρυνση του χρήστη από το αστικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η κίνησή του χρήστη-άσκησή του μέσα στην πόλη και η παρακίνηση να επισκεφτεί σημεία ενδιαφέροντος (πολιτιστικού και μη) που αγνοούσε την ύπαρξή τους. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στην αρχιτεκτονική Client-Server και διαχωρίστηκε σε δύο επίπεδα. Στο back-end επίπεδο υλοποιήθηκε το API για τη διαχείριση των δεδομένων της εφαρμογής και στο front-end επίπεδο, η εφαρμογή για κινητές συσκευές. Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι το περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας που βασίστηκε στη βιβλιοθήκη Mobile AR Framework του HitLAB, υποβοηθούμενο απο χάρτες του Google Maps API. Επίσης, επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση του χρήστη μέσω αλληλεπίδρασης με το Facebook SDK. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, μελετήθηκε η απόκριση του όγκου διεργασιών που απαιτεί μία τέτοια εφαρμογή, στα πλαίσια της διαχείρισης μνήμης και της επεξεργαστικής ισχύος μίας κινητής συσκευής. Η τελική υλοποίηση περιέλαβε έναν πλήρη, διαδραστικό γρίφο, σε επαυξημένο περιβάλλον της πλατείας 1866, στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά