Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Transport of human adenoviruses in water saturated laboratory columns

Chrysikopoulos Constantinos, P. Kokkinos, V. I. Syngouna, M. A. Tselepi, M. Bellou, Apostolos Vantarakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF8FF44D-BA2C-464B-A8C4-64592A483A98
Έτος 2015
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Kokkinos , V. I. Syngouna , M. A. Tselepi ,M. Bellou ,C. V. Chrysikopoulos , A.Vantarakis, "Transport of human adenoviruses in water saturated laboratory columns ",F. and Envi. Virolo. ,vol. 7 ,no. 2, 2015.doi: 10.1007/s12560-014-9179-8 https://doi.org/ 10.1007/s12560-014-9179-8
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Groundwatermay be contaminated with infectivehuman enteric viruses from various wastewater discharges,sanitary landfills, septic tanks, agricultural practices, andartificial groundwater recharge. Coliphages have been widelyused as surrogates of enteric viruses, because they share manyfundamental properties and features.Although a large numberof studies focusing on various factors (i.e. pore water solutionchemistry, fluid velocity, moisture content, temperature, andgrain size) that affect biocolloid (bacteria, viruses) transporthave been published over the past two decades, little attentionhas been given toward human adenoviruses (hAdVs). Themain objective of this study was to evaluate the effect of porewater velocity on hAdV transport in water saturated laboratory-scale columns packed with glass beads. The effects ofpore water velocity on virus transport and retention in porousmedia was examined at three pore water velocities (0.39, 0.75,and 1.22 cm/min). The results indicated that all estimatedaveragemass recovery values forhAdVwere lower than thoseof coliphages, which were previously reported in the literatureby others for experiments conducted under similar experimentalconditions.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά