Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Transport of viruses in water saturated columns packed with sand: Effect of pore water velocity, sand grain size, and suspended colloids

Chrysikopoulos Constantinos, Vasileios E. Katzourakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/718D1ADB-0182-42A9-AF4E-3A678B0826F3
Έτος 2014
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. E. Katzourakis , C. V. Chrysikopoulos , "Mathematical modeling of colloid and virus cotransport in porous media: Application to experimental data" ,Advanc. in Wat. Resour.,vol. 68,pp. 62–73,2014.doi:10.1016/j.advwatres.2014.03.001 https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2014.03.001
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A conceptual mathematical model was developed to describe the simultaneous transport (cotransport) ofviruses and colloids in three-dimensional, water saturated, homogeneous porous media with uniformflow. The model accounts for the migration of individual virus and colloid particles as well as virusesattached onto colloids. Viruses can be suspended in the aqueous phase, attached onto suspended colloidsand the solid matrix, and attached onto colloids previously attached on the solid matrix. Colloids can besuspended in the aqueous phase or attached on the solid matrix. Viruses in all four phases (suspended inthe aqueous phase, attached onto suspended colloid particles, attached on the solid matrix, and attachedonto colloids previously attached on the solid matrix) may undergo inactivation with different inactivationcoefficients. The governing coupled partial differential equations were solved numerically usingfinite difference methods, which were implemented explicitly or implicitly so that both stability andspeed factors were satisfied. Furthermore, the experimental data collected by Syngouna and Chrysikopoulos[1] were satisfactorily fitted by the newly developed cotransport model.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά