Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water

Kalogerakis Nikos, Psyllaki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68A2E9EF-EC14-478A-B146-E9F14834CDD3
Έτος 2003
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Psillakis and N. Kalogerakis , "Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water, " J. Chromatogr. A, vol. 999, no.1-2, pp.145–153, May 2003. doi: 10.1016/S0021-9673(03)00390-X https://doi.org/10.1016/S0021-9673(03)00390-X
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunctionwith gas chromatography–mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters inwater samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of the sample, salt addition and extraction time werecontrolled and optimised. The developed protocol was found to yield a linear calibration curve in the concentration range21 21 from 0.02 to 10 mg l for most target analytes and the limits of detection were in the low mg l level, ranging between21 0.005 and 0.1 mg l . The repeatability of the method varied between 4% and 11%. Under the present experimentalconditions, the performance of the method was found comparable to that of solid-phase microextraction (SPME). Theadvantage of the proposed method over SPME was that it eliminated carry-over of analytes between runs. The applicabilityof the developed hollow-fibre LPME method and SPME was demonstrated for real water samples. The ability of bothmicroextraction methods to concentrate many organic analytes was demonstrated as both methods allowed the confirmationof the presence of an extra contaminant (ethyl p-ethoxybenzoate) in bottled mineral water samples.

Υπηρεσίες

Στατιστικά