Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples

Elefteria Psillakis, Lorena Vidal, Nuria Grané, Frank Marken, Antonio Canals

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/628BB734-289F-47B4-A709-B45193759559
Έτος 2007
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά L. Vidal , E. Psillakis , C. E. Domini , N. Grane, F. Marken , A. Canals , "An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. chim. acta ,vol. 584,no.1, pp. 189–195,2207.doi :10.1016/j.aca.2006.10.053 https://doi.org/10.1016/j.aca.2006.10.053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A headspace single-drop microextraction (HS-SDME) procedure using room temperature ionic liquid and coupled to high-performance liquidchromatography capable of quantifying trace amounts of chlorobenzenes in environmental water samples is proposed. A Plackett–Burman designfor screening was carried out in order to determine the significant experimental conditions affecting the HS-SDME process (namely drop volume,aqueous sample volume, stirring speed, ionic strength, extraction time and temperature), and then a central composite design was used to optimizethe significant conditions. The optimum experimental conditions found from this statistical evaluation were: a 5 L microdrop of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, exposed for 37 min to the headspace of a 10mL aqueous sample placed in a 15mL vial, stirred at1580 rpm at room temperature and containing 30% (w/v) NaCl. The calculated calibration curves gave a high level of linearity for all targetanalytes with correlation coefficients ranging between 0.9981 and 0.9997. The repeatability of the proposed method, expressed as relative standarddeviation, varied between 1.6 and 5.1% (n = 5). The limits of detection ranged between 0.102 and 0.203 gL−1. Matrix effects upon extractionwere evaluated by analysing spiked tap and river water as well as effluent water samples originating from a municipal wastewater treatment plant.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά