Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Sonolysis of natural phenolic compounds in aqueous solutions: degradation pathways and biodegradability

Vassilakis Constantinos, Pantidou Ariadni, Psyllaki Eleftheria, Kalogerakis Nikos, Mantzavinos Dionysis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/709B8B8E-0221-4879-9A53-31B9CD213DE1
Έτος 2004
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Vassilakis, A. Pantidou, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Sonolysis of natural phenolic compounds in aqueous solutions: degradation pathways and biodegradability ", Water Res., vol. 38, no. 13, pp. 3110–3118, Jul. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.04.014 https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.04.014
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The sonochemical degradation in water of p-coumaric acid and p-hydroxybenzaldehyde, compounds that arecommonly found in effluents of agricultural origin, was investigated using an 80 kHz horn-type sonicator. Experimentswere performed at initial concentrations varyingbetween 10 and 100mgL1, an applied power varyingbetween 75 and150W and liquid bulk temperatures varyingbetween ambient and 70C. At the conditions in question, substrateremoval was found to increase with increasingpower and decreasinginitial concentration and temperature. Addition of1-butanol as a radical scavenger at a concentration of 1000mg L1 nearly completely suppressed p-coumaric aciddegradation. Conversely, addition of radical promoters (Fe2+ ions or H2O2) had a positive effect on removal, thusimplyingthat degradation proceeds predominantly via hydroxyl radical-induced reactions. Reaction intermediates weredetermined using liquid and gas chromatography and a reaction network for p-coumaric acid degradation is suggested.Shake flask tests with activated sludge were performed to assess the aerobic biodegradability (in terms of chemicaloxygen demand removal) before and after sonochemical treatment. At the conditions under consideration, the use ofultrasound enhanced the aerobic degradability of the substrates in question.

Υπηρεσίες

Στατιστικά