Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Solid-phase microextraction to monitor the sonochemical degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in water

Elefteria Psillakis, Alexander Ntelekos, Dionissios Mantzavinos, Efthymios Nikolopoulos, Nicolas Kalogerakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD439A7F-0697-4866-867D-A5467B1E5387
Έτος 2003
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Psillakis, A. Ntelekos, D. Mantzavinos, E.Nikolopoulos, N.Kalogerakis , "Solid-phase microextraction to monitor the sonochemical degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in water " ,J. Environ. Monit., vol, 5,no.1 , pp.135–140,2003.doi :10.1039/b208970 https://doi.org/10.1039/b208970
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Solid-phase microextraction (SPME) coupled with GC-MS has been used to monitor the degradation ofpolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by ultrasound treatment. Immersion SPME sampling enabled thefast and solventless extraction of target contaminants at the low mg l21 concentration level. The developedprotocol was found to be linear in the concentration range from 0.1 to 50 mg l21 for most target analytes, withthe limits of detection ranging between 0.01 and 0.70 mg l21 and the relative standard deviations between 4.31and 27%. The developed SPME protocol was used to follow concentration profiles of aqueous solutionscontaining 16 PAHs, which were subject to low frequency ultrasonic irradiation. At the conditions employed inthis study (80 kHz of ultrasound frequency, 130 W l21 of applied electric power density, 30 mg l21 of initialconcentration for each of the 16 PAHs), sonochemical treatment was found capable of destroying the lowermolecular weight PAHs (naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene,fluoranthene and pyrene) within 120–180 min of irradiation. The higher molecular weight PAHs were morerecalcitrant to ultrasound treatment.1.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά