Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

A study of crystal packing in a series of closely related square-planar palladium(II) and platinum(II) complexes

Psyllaki Eleftheria, Bardwell David A., Crossle John G., Orpen, A. Guy, Jeffer John C., Tilley Elizabeth E. M.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A4CD4A2-AB91-4C03-BF1C-DA572E3EAD21
Έτος 1994
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. A. Bardwell, J. G. Crossley, J. C. Jeffery, A. G. Orpen, E. Psillakis, E. E. Tilley, M. D Ward, "A study of crystal packing in a series of closely related square-planar palladium(II) and platinum(II) complexes, " Polyhendron, vol. 13, no. 15–16, pp. 2291–2300, Aug. 1994. doi: 10.1016/S0277-5387(00)88139-5 https://doi.org/10.1016/S0277-5387(00)88139-5
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The crystal structures of the series of four-coordinate complexes [PdL1Cl) · CH2Cl2 (1·CH2Cl2), [PtL1Cl]·CH2Cl2 (2·CH2Cl2), [PdL3Cl][PF6 · CH2Cl2 (3 · CH2Cl2) and [PdL4Cl][PF6 (4) [HL1 = 6-(2-hydroxyphenyl)-2,2′-bipyridine; L3 = 6-(2-dimethylaminophenyl)-2,2′-bipyridine; L4 = 2-(2-dimethylaminophenyl)-1,10-phenanthroline] are compared and contrasted to examine the extent to which aromatic π-stacking interactions contribute to crystal packing. Complexes 1 and 2 have very similar planar molecular structures but stack in different ways; molecules of 1 form a linear stack in which overlap of the aromatic ligands is maximized between adjacent molecules and there is no PdPd interaction, whereas in 2 there are axial PtPt interactions within the linear stack but less overlap between adjacent aromatic ligands.

Υπηρεσίες

Στατιστικά