Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Nanofibrillar Cellulose-Chitosan Composite Film Electrodes: Competitive Binding of Triclosan, Fe(CN)63−/4−, and SDS Surfactant

Elefteria Psillakis, Kostoula Tsourounaki, Michael J Bonne, Matthew Helton, Anthony McKee, Frank Marken, Wim Thielemans

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A6ECBF48-FB7D-4C31-99BD-01DFCCE5EECA
Έτος 2008
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Tsourounaki, M. J Bonne, W. Thielemans, E. Psillakis, M. Helton, A. McKee, F. Marken, "Nanofibrillar Cellulose-Chitosan Composite Film Electrodes: Competitive Binding of Triclosan, Fe(CN)63−/4−, and SDS Surfactant ",Electroan.,vol.20, no.22, pp.2395-2402,2008.doi:10.1002/elan.200804338 https://doi.org/10.1002/elan.200804338
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Glassy carbon electrodes are modified with a thin film of a cellulose-chitosan nanocomposite. Cellulose nanofibrils (of ca. 4 nm diameter and 250 nm length) are employed as an inert backbone and chitosan (poly-d-glucosamine, low molecular weight, 75–85% deacetylated) is introduced as a structural binder and “receptor” or molecular binding site. The composite films are formed in a solvent evaporation method and prepared in approximately 0.8 μm thickness.

Υπηρεσίες

Στατιστικά