Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ice photolysis of 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100): Laboratory investigations using solid phase microextraction

Elefteria Psillakis, Nicolas Kalogerakis, Maria Llompart

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F4D57170-E8FF-4B13-B354-79AD2827056C
Έτος 2012
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά L.S. Prado, K. Kalafata, S. Risticevic, J. Pawliszyn, M. Lores, M. Llompart, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Ice photolysis of 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100): Laboratory investigations using solid phase microextraction " ,Anal. ch. acta., vol. 742,pp.90-96,2012.doi:10.1016/j.aca.2012.06.012 https://doi.org/10.1016/j.aca.2012.06.012
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Here, we report for the first time a laboratory investigation into the photochemical degradation of 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100) in ice solid samples using an artificial UV light source. Solid phase microextraction (SPME) was used as a sensitive extraction technique for monitoring trace amounts of the hydrophobic pollutant and its photoproducts. The results showed that ice photolysis kinetics for BDE-100 is similar to the one observed in the aqueous counterpart. The eight photoproducts identified consisted of brominated diphenyl ethers with lower bromine content and polybrominated dibenzofurans, suggesting two important photodegradation pathways for BDE-100 in ice solid samples: (i) stepwise reductive debromination and (ii) intramolecular elimination of HBr

Υπηρεσίες

Στατιστικά