Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συνθηκών ευστάθειας υπαίθριου μεταλλείου πορφυριτικού χαλκού-χρυσού

Kordistos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/244C58CD-3070-4061-9CBD-656F3F98EC1C
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κορδιστός, "Μελέτη συνθηκών ευστάθειας υπαίθριου μεταλλείου πορφυριτικού χαλκού-χρυσού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.31879
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο των αστoχιών πρανών είναι πολύ συχνό σε επιφανειακές εκμετάλλεύσεις κοιτασμάτων. Οι αστοχίες αυτές συνήθως προκαλούνται από προϋπάρχουσες ασυνέχειες πετρωμάτων και ρήγματα. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντική η έγκαιρη και λεπτομερής αποτύπωση των ασυνεχειών πριν τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης αλλά και κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσης. Η αποτύπωση των ασυνεχειών μπορεί να γίνει σε εκτεθειμένα μέτωπα ή καρότα πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων. Η εν συνεχεία ανάλυση όλων των δεδομένων θα συντελέσει στον καλύτερο σχεδιασμό της εκμετάλλευσης για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του μεταλλείου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται καταρχήν δεδομένα προσανατολισμού ασυνεχειών από τρείς προσανατολισμένες γεωτρήσεις (Slos04,Slos06,Sopg147) στο νοτιο-δυτικό τμήμα της υπό σχεδιασμό εκμετάλλευσης κοιτάσματος χρυσού-χαλκού στις Σκουριές ΒΑ Χαλκιδικής. Με βάση την ανάλυση και τη βοήθεια της στερεογραφικής προβολής αναλύθηκαν όλες οι πιθανές περιπτώσεις αστοχίας πρανών (ολίσθηση σε επίπεδο και σε σφήνα, ανατροπή) ανάλογα και με το σχεδιασμό των πρανών. Εν συνεχεία επεξεργάζονται τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των αποτυπωθέντων ασυνεχειών (η τραχύτητα, το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών, η ύπαρξη νερού κ.λπ.) στους πυρήνες και προσδιορίζεται ο δείκτης Q του NGI ανά 5 m κατά μήκος των γεωτρήσεων. Κατόπιν προσδιορίζεται με εμπειρικό τρόπο η συνοχή και η γωνία τριβής των ασυνεχειών που είναι σημαντικές παράμετροι για τον τελικό σχεδιασμό των πρανών της εκμετάλλευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά