Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Cooperatives for demand side management

Nicholas R Jennings

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DA4FF4F5-92B1-458C-B049-8489B516766B
Έτος 2012
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά R.Kota, G.Chalkiadakis, V. Robu, A. Rogers, N.R Jennings .(2012) .Cooperatives for demand side management.Presented at the Seventh Conference on Prestigious Applications of Intelligent Systems.[onlive].Available :http://eprints.soton.ac.uk/339761/1/demmang.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

We propose a new scheme for efficient demand side management for the Smart Grid. Specifically, we envisage and pro- mote the formation of cooperatives of medium-large consumers and equip them (via our proposed mechanisms) with the capability of reg- ularly participating in the existing electricity markets by providing electricity demand reduction services to the Grid. Based on mecha- nism design principles, we develop a model for such cooperatives by designing methods for estimating suitable reduction amounts, placing bids in the market and redistributing the obtained revenue amongst the member agents. Our mechanism is such that the mem- ber agents have no incentive to show artificial reductions with the aim of increasing their revenues.

Υπηρεσίες

Στατιστικά