Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Predicting the power output of distributed renewable energy resources within a broad geographical region

Eftichios Koutroulis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/601227DB-B204-4ABF-A891-8A000305ED28
Έτος 2012
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. A.Panagopoulos, G. Chalkiadakis, E. Koutroulis . ( 2012,Aug.) .Predicting the power output of distributed renewable energy resources within a broad geographical Region.Presented at 20th European Conference on Artificial Intelligence, Prestigious Applications of Intelligent Systems Track , Montpellier, FR.[online].Available :http://eprints.soton.ac.uk/341638/1/pckPowerOutPredecai2012.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In recent years, estimating the power output of in- herently intermittent and potentially distributed renewable energy sources has become a major scientific and societal concern. In this paper, we provide an algorithmic framework, along with an inter- active web-based tool, to enable short-to-middle term forecasts of photovoltaic (PV) systems and wind generators output. Importantly, we propose a generic PV output estimation method, the backbone of which is a solar irradiance approximation model that incorpo- rates free-to-use, readily available meteorological data coming from online weather stations. The model utilizes non-linear approxima- tion components for turning cloud-coverage into radiation forecasts, such as an MLP neural network with one hidden layer. We present a thorough evaluation of the proposed techniques, and show that they can be successfully employed within a broad geographical region (the Mediterranean belt) and come with specific performance guar- antees. Crucially, our methods do not rely on complex and expensive weather models and data, and our web-based tool can be of immedi- ate use to the community as a simulation data acquisition platform.

Υπηρεσίες

Στατιστικά