Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Design of biomass district heating systems

George Papadakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F6FC383-652C-48E0-A68D-B85372800E9F
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά I. Vallios, T.Tsoutsos, G.Papadakis ,"Design of biomass district heating systems " ,Bio. and bioen., vol.33,no.4 pp.659–678,Ap. 2009 .doi :10.1016/j.biombioe.2008.10.009 https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.10.009
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Under the new energy situation, biomass takes advantage of the forest, agricultural and manure residuals andin extent, urban and industrial wastes to produce a recovered alternative fuel, which under controlled burning conditions, cangenerate heat and electricity, with limited environmental impact. Biomass can contribute -significantly- in the energysupplying system, with positive system-wide consequences, if the engineers will accept the necessary design changes to thetraditional systems and become more familiar with the design details of the biomass heating systems.The aim of this paper is to present the rational design of biomass district heating systems.The data required for the optimum design are related to the urban settlement, and the building structure. Also, are presentedthe essential energy models for the size calculations of a biomass burning-district heating system, as well as for theenvironmental (i.e. Greenhouse Gas Emissions) and economical evaluation (i.e. selectivity and viability of the relevantinvestment) of the system.Specific emphasis is been put on the technical parameters of the biomass system, as well as the economic details of theboiler, the heating distribution network, the heat exchanger and the Greenhouse Gas Emissions.The design, which will be presented will be developed in a parametrical logic, providing the impact assessment in the case ofvariance of one or more technical/economical parameters of the energy system.The engineers who design such systems have very limited experience on the field. This is one of the main reasons of the verylimited applications in Southern Europe; the authors estimate that this paper will provide practical guidelines for processdesigners.

Υπηρεσίες

Στατιστικά