Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis

Dimosthenis Agoris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D133EF9A-78E8-4DFD-9BCC-A2D654F7B958
Έτος 2003
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά T. Tsoutsos, J. Anagnostou, C. Pritchard, M. Karagiorgas, D.s Agoris , "Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis",Ap. Ther. Engin.,vol .23 ,no.11 ,pp. 1427–1439,2003. doi:10.1016/S1359-4311(03)00089-9 https://doi.org/10.1016/S1359-4311(03)00089-9
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In Greece, during the summer, the demand for electricity greatly increases because of the extensive use of air-conditioning systems. This is a source of major problems in the country!s electricity supply and con- tributes to an increase of the CO2 emissions. The use of solar energy (SE) to drive cooling cycles is attractive since the cooling load is roughly in phase with SE availability. An economic evaluation of two types of solar cooling systems is made (an absorption and an adsorption system). The analyses indicated that, because of their high investment cost, these systems would be marginally competitive with standard cooling systems at present energy prices.

Υπηρεσίες

Στατιστικά