Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Coalitional stability in structured environments

Chalkiadakis Georgios, Evangelos Markakis, Nicholas R. Jennings

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B5805CEA-5F71-447F-B3EE-5F82E2C42A22
Έτος 2012
Τύπος Αφίσα σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Chalkiadakis,E. Markakis,N. R. Jennings .(2012).Coalitional Stability in Structured Environments.Presented at the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems.[onlline]. Available: http://pages.cs.aueb.gr/~markakis/research/aamas12-coop-graphs.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In many real-world settings, the structure of the environment con- strains the formation of coalitions among agents. Therefore, ex- amining the stability of formed coalition structures in such set- tings is of natural interest. We address this by considering core- stability within various models of cooperative games with struc- ture. First, we focus on characteristic function games defined on graphs that determine feasible coalitions. In particular, a coalition S can emerge only if S is a connected set in the graph. We study the (now modified) core, in which it suffices to check only feasi- ble deviations. Specifically, we investigate core non-emptiness as well as the complexity of computing stable configurations. We then move on to the more general class of (graph-restricted) partition function games, where the value of a coalition depends on which other coalitions are present, and provide the first stability results in this domain. Finally, we propose a “Bayesian” extension of parti- tion function games, in which information regarding the success of a deviation is provided in the form of a probability distribution de- scribing the possible reactions of non-deviating agents, and provide the first core-stability results in this model also.

Υπηρεσίες

Στατιστικά