Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with β- and γ-radiation. Part II: Divalent cations

Daniel Moraetis, Christidis Georgios, Vasilios Perdikatsis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5E2C5A62-88B8-4046-AB03-269B333C6C7D
Έτος 2008
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Moraetis,G.E. Christidis , V.Perdikatsis , "Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with β- and γ-radiation. Part II: Divalent cations ",Eur. J. Mineral ,vol.20, no.4.,pp.603-620 ,2008. doi :10.1127/0935-1221/2008/0020-1802 https://doi.org/10.1127/0935-1221/2008/0020-1802
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Thermodynamic calculations of ion exchange for divalent cations were made for clinoptilolite in natural state and afterirradiation with three different doses of β-radiation (1012, 1015 and 3 × 1016 e/cm2) and γ-radiation (70 Mrad). The samples wereequilibrated with binary systems of divalent cations, namely Sr2+ ↔ 2Na+, Ca2+ ↔ 2Na+ and Mg2+ ↔ 2Na+ at 25 ◦C and totalsolution normality of 0.025 N. The selectivity order Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ was observed in non-irradiated clinoptilolite. Afterirradiation with γ-radiation the affinity of clinoptilolite for Sr2+ increased and that for Mg2+ decreased, whereas the affinity forCa2+ remained unchanged. Irradiation with β-radiation influences selectivity order and clinoptilolite affinity decreases for Sr2+,whereas it increases for Ca2+. For the sample irradiated with maximum dose of β-radiation the selectivity was almost identicalfor Ca2+ and Sr2+. The crystallographic parameters and exchangeable cation site coordinates were refined for all samples withthe Rietveld method. The structure refinement of Sr2+-saturated samples yielded changes both in exchangeable sites and siteoccupancy in channels A and B after irradiation with β-and γ-radiation. The cation sites Sr1 and Sr3 exhibit major changes bothin site coordinates and site occupancy after irradiation with β-radiation. In addition, irradiation with γ-radiation yielded majorchanges in Sr1 occupancy, whereas coordinates changed only slightly. These structural modifications control the observed changesin thermodynamic parameters after irradiation.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά