Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water–bentonite suspensions at high temperatures

Christidis Georgios, Vassilios C. Kelessidis, Christina Tsamantaki, Athanasios Michalakis, Pagona Makri, Kassiani Papanicolaou, Antonios Foscolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/48A28BC7-D491-49A4-ADC8-979E84754147
Έτος 2007
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V.C. Kelessidis , C. Tsamantaki , A. Michalakis ,G. E. Christidis , P. Makri , K.Papanicolaou , A. Foscolos ,"Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water–bentonite suspensions at high temperatures ", Fuel. ,vol.86, no. 7-8 ,pp.1112-1121 ,2007.doi:10.1016/j.fuel.2006.10.009 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2006.10.009
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The effectiveness of Greek lignites to control the filtration characteristics of water–bentonite suspensions and to minimize formationdamage at high temperatures was studied. Twenty-six lignite samples from various peat/lignite deposits in Greece were used togetherwith a commercial lignite product. The contents of humic and fulvic acids, humins, oxygen, ash and the cation exchange capacity oflignite samples were examined with respect to fluid loss of these suspensions. The results show that most samples provided very goodfiltration control of the water–bentonite suspensions after exposure to 177 C with some being superior to the commercial product. Betterperformance was observed after addition of 3% w/v lignite. Total humic and fulvic acids as percentage of dry lignite matter and theorganic matter as lignite percentage showed a weak inverse correlation with the fluid loss volumes.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά