Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρωτόκολλα πρόσβασης μέσου βασισμένα σε ευκαιριακές μεταδόσεις για ευφυή ασύρματα δίκτυα πολλαπλών καναλιών

Vlachantonis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D4573EB5-1AF1-4E89-8592-CAE635AE02C4
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Βλαχαντώνης, "Πρωτόκολλα πρόσβασης μέσου βασισμένα σε ευκαιριακές μεταδόσεις για ευφυή ασύρματα δίκτυα πολλαπλών καναλιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.33951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Καθώς οι απαιτήσεις από τις ασύρματες εφαρμογές συνεχώς αυξάνονται, νέες πρακτικές καλύτερης αξιοποίησης του ράδιο-φάσματος προτείνονται. Τα ευφυή ασύρματα δίκτυα (Cognitive Radio Networks) είναι μια τέτοια ιδέα που στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση φασμάτων που απαιτούν άδεια για την χρήση τους. Η ιδέα είναι οι δευτερεύοντες (χωρίς άδεια) χρήστες να συνυπάρχουν με τους πρωτεύοντες με τέτοιον τρόπο ώστε να μην τους παρεμβάλουν αλλά και κατά το δυνατό ούτε να παρεμβάλλονται μεταξύ τους. Ο κατάλληλος σχεδιασμός λοιπόν του δευτερεύοντος δικτύου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποδοτική υλοποίηση των ευφυών ασύρματων δικτύων. Διάφορα πρωτόκολλα Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο έχουν προταθεί για τους δευτερεύοντες χρήστες ενός Cognitive Radio Network. Στη δική μας μελέτη θεωρούμε ένα σενάριο επικοινωνίας με πολλά κανάλια μετάδοσης πάνω στα οποία οι πρωτεύοντες χρήστες μεταδίδουν την πληροφορία τους, και ένα κανάλι ελέγχου πάνω στο οποίο οι δευτερεύοντες χρήστες ανταλλάσουν σήματα ελέγχου. Όλα τα κανάλια θεωρούνται συγχρονισμένα και χωρισμένα σε σχισμές (slots). Οι δευτερεύοντες χρήστες συνεργάζονται και ανταλλάσουν πληροφορία μέσα από το κανάλι ελέγχου για να βρουν ποιά κανάλια μετάδοσης είναι διαθέσιμα σε κάθε slot. Στη συνέχεια αποφασίζουν κατανεμημένα ποιοι από αυτούς θα μεταδώσουν μέσα από έναν μηχανισμό επίλυσης σύγκρουσης. Σχεδιάζουμε και προσομοιώνουμε το μοντέλο του συστήματος μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση περιλαμβάνει ένα στατικό μοντέλο (ως προς την διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ανταλλάσουν σήματα ελέγχου οι δευτερεύοντες χρήστες), και στην συνέχεια δοκιμάζουμε δύο δυναμικά μοντέλα (τα οποία αναφέρονται ως Full Success και Channel Success). Προσομοιώνουμε τα προτεινόμενα μοντέλα με διάφορους συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων του συστήματος, τα συγκρίνουμε και τα αξιολογούμε με βάση την απόδοσή τους (δηλαδή το επιτυγχανόμενο throughput). Τέλος προτείνεται ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν χωρίς κεντρικό έλεγχο. Μέσα από προτεινόμενους ελέγχους οι ίδιοι οι χρήστες παίρνουν αποφάσεις και προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους ανάλογα με τις επικρατούσες στο σύστημα συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά