Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 998 αποτελέσματα
1 Μιχαήλ Βρανάκης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-04
2 Στέφανος Αιγινίτης, "Αναζήτηση στόχου κατά μήκος διαδρομών υπό περιορισμούς σε διακριτό χρόνο και χώρο ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-27
3 Αγάπη Καρέλα, "Ανάλυση ικανοποίησης πελατών καταστήματος οπτικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
4 Γεώργιος Χλωράκης, "Ανάλυση και αξιολόγηση υπηρεσιών οινοτουρισμού: Η περίπτωση επισκέψεων σε τοπικό οινοποιείο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-14
5 Μαρία Κοκκινάκη, "Ανάπτυξη δείκτη τιμών έργων τέχνης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και ηδονικής παλινδρόμησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-13
6 Βασιλική Καρβελά, "Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-08
7 Δημήτριος-Στυλιανός Βαγιωνάκης, "Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-05
8 Ιωάννης Αλυγιζάκης, "Επιχειρηματικό σχέδιο για ψηφιακό κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων στην αγορά της Κρήτης ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-29
9 Δερμιτζάκη Ελένη Ιωάννα, "Διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής διαχείρισης των επιχειρήσεων στην ελληνική νομοθεσία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-29
10 Ιωάννης Μενδρινός, "H εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος (Intelligent Audit & Training System) σε οργανισμούς αεροπορικής συντήρησης MRO Part 145 κατά EASA", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
11 Γεώργιος Τσουβαλάκης, "Πρόβλεψη δανείων εμπορικών ακινήτων με νεύρο-ασαφή τεχνικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
12 Νικόλαος Κοντάκης, "Πολυκριτηριακή ανάλυση επιλογής εναλλακτικών καυσίμων, στις θαλάσσιες μεταφορές, με στόχο τη βελτιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
13 Ιωάννης Ορφανός, "Εφαρμογή πολυκριτήριας μεθόδου για την επιχειρησιακή αξιοποίηση εναερίων μέσων στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο θαλάσσιο περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
14 Σταυρούλα Καμπύλη, "Συγκριτική αξιολόγηση της φορητότητας της απόδοσης σε ετερογενείς υπολογιστικές πλατφόρμες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
15 Παύλος Βουρβαχάκης, "Η σημασία των διαστάσεων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης στην αξιολόγηση του κινδύνου πτώχευσης των επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-13
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...