Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων βίντεο για αξιολόγηση φερτών στη ροή ποταμού

Pentari Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3163F7C-6085-444C-99BA-33209B382356
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Πεντάρη, "Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων βίντεο για αξιολόγηση φερτών στη ροή ποταμού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.34213
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία στόχος είναι να γίνει μελέτη στο πεδίο της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και μέσω αυτής να εντοπιστούν σε πρώτο επίπεδο, οι φερτές ύλες στη ροή του ποταμού για την μετέπειτα ανάλυση της ποιότητας του νερού ενώ σε δεύτερο στάδιο στόχος είναι η εκτίμηση της ταχύτητάς τους. Αυτό αφορά το πρώτο σκέλος αυτής της εργασίας. Το δεύτερο σκέλος αφορά τον εντοπισμό και την εκτίμηση της ταχύτητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων για τη βοήθεια σε διάγνωση κάποιων ασθενειών. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια γίνεται ανάλυση της βασικής εργασίας δηλαδή της μελέτης της μέσης πραγματικής ταχύτητας των αντικειμένων στη ροή ποταμού, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μικρότερη αλλά σημαντική ανάλυση της ταχύτητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που ήταν συμπληρωματική εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά