Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The Multimedia open learning environment (MOLE)

Christodoulakis Stavros, Nikos Pappas, Polyxeni Arapi, Nektarios Moumoutzis, Manolis Mylonakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/312A47BF-2228-494E-9DEC-1EAB7010BD22
Έτος 2011
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Pappas, P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis , S. Christodoulakis, "The Multimedia Open Learning Environment (MOLE) ",in the Open Classroom Conference, 2011.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The MOLE (Multimedia Open Learning Environment – http://www.moleportal.eu/) is a multilingual multimedia management system for managing courses and supporting learning processes and learning communities through the Web. It was developed by the Laboratory of Distributed Multimedia Information Systems and Applications (TUC/MUSIC) of the Technical University of Crete. The MOLE fosters distance learning by enabling communication between tutors/trainers and students, cooperation among students and access to coursework information and learning resources. In doing this, the MOLE platform also supports the combination of traditional classroom-based lessons and practical sessions, with self-study and eLearning. This, so called, “hybrid” or “blended” approach provides a significant learning opportunity as it combines the immediacy of communication among the instructor and the learners and the irreplaceable practical training in laboratories and the convenience, flexibility and self-regulation of education without the time and space constraints. This hybrid organization aims to exploit the strengths of both approaches (traditional and tele-education). In this paper we present the services offered by MOLE and how they can be exploited to establish and continuously support Communities of Practice (CoP)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά