Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης

Gialitaki Maria

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/F6DA91F8-DB52-4AF0-B8E6-BABE21811759-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.34712-
Γλώσσαel-
Μέγεθος26,2 megabytesel
ΤίτλοςΕπεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησηςel
ΔημιουργόςGialitaki Mariaen
ΔημιουργόςΓιαλιτακη Μαριαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Vafeidis Antoniosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Βαφειδης Αντωνιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Soupios Pantelisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Σουπιός Παντελήςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Loukogiannakis Markosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Λουκογιαννάκης Μάρκοςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηΤο γνωστικό αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης με διάφορες τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης, όπως η χωροθέτηση Kirchhoff και η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Για την επεξεργασία επιλέχθηκαν δεδομένα από τμήμα υπάρχουσας σεισμικής γραμμής, της AEG-1, η οποία βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Paradigm® 14.1 στο Eργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πριν τη εφαρμογή της σεισμικής χωροθέτησης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι επεξεργασίας των καταγραφών για τη μείωση του υψίσυχνου θορύβου, ανάλυση ταχυτήτων, ενίσχυση του πλάτους των ανακλώμενων κυμάτων (διόρθωση γεωμετρικής διασποράς), απόσβεση των πολλαπλών ανακλάσεων, μείωση της διάρκειας της κυματομορφής της πηγής των ανακλώμενων κυμάτων (αποσυνέλιξη) και δυναμική διόρθωση των χρόνων διαδρομής λόγω της επίδρασης της οριζόντιας απόστασης πηγής - υδροφώνου. Τέλος, κατασκευάστηκε η σεισμική τομή υπέρθεσης στην οποία εφαρμόστηκε χωροθέτηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μελέτη των παραμέτρων των μεθόδων χωροθέτησης κατά Kirchhoff και πεπερασμένων διαφορών (στον χώρο f-x) και σύγκριση των χωροθετημένων τομών. Σκοπός της παραπάνω επεξεργασίας είναι η απεικόνιση της γεωλογικής δομής του υπεδάφους της προαναφερθείσας θαλάσσιας περιοχής. Από τη χωροθετημένη τομή προέκυψε ότι το υπέδαφος στην περιοχή αυτή συνίσταται από α) τη βασική ακολουθία η οποία αποτελείται από ανθρακικά πετρώματα ηλικίας Άνω Τριαδικού - Κάτω Ιουρασικού μεταμορφωμένα (μάρμαρα) σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, τα οποία υπερκαλύπτονται από μετα-φλύσχη ηλικίας Τριτογενούς, επίσης μεταμορφωμένο σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, β) τη γλαυκοφανιτική σειρά η οποία βρίσκεται ως τεκτονικό κάλυμμα πάνω στη βασική αυτόχθονη ακολουθία των μαρμάρων και αποτελείται από γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, μεταβασίτες, μετα-ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα, μεταπηλίτες και παλαιοζωικούς γνεύσιους, γ) την ανώτερη τεκτονική ακολουθία που τοποθετείται ως τεκτονικό κάλυμμα πάνω στη δεύτερη κατώτερη ακολουθία και αποτελείται από ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα Περμιο-Τριαδικού, ανθρακικά πετρώματα Άνω Τριαδικού - Ιουρασικού, υπολείμματα οφιολιθικών πετρωμάτων με Ανω-Κρητιδικούς ασβεστολίθους, γνευσιακά και αμφιβολιτικά πετρώματα υποβάθρου, δ) ιζηματογενή πετρώματα του Νεογενούς, ε) ιζήματα Τεταρτογενούς και στ) πρόσφατα ιζήματα αποτεθειμένα σε ήρεμο αποθετικό περιβάλλον.el
ΠερίληψηThe topic of the hereof MSc. thesis is the seismic-reflection raw data processing with various seismic-migration methods, such as Kirchhoff Migration and Finite-Difference Migration. Data from a part of the existing AEG-1 seismic line, located in the marine area of the South Aegean, was selected for this processing. The processing of the seismic data was realized in a Seismic Processing and Imaging Software by Paradigm (Paradigm® 14.1) in the Laboratory of Applied Geophysics of the Technical University of Crete. Prior to the seismic-migration application, trace-processing methods such as band-limited noise suppression, velocity analysis, gain (spherical divergence correction), slant-stack domain multiple suppression, zero-phase deconvolution, Normal Moveout (NMO) correction and stacking were used. Next, the parameters of Kirchhoff and finite-difference migration (f-x) were studied. Finally, the migrated sections were compared. The purpose of the above processing is the depiction of the geological subsurface structure of the aforementioned marine area. Taking the migrated section into account, it can be concluded that the subsurface in this particular area consists of a) the basic sequence which is composed of high-pressure/low-temperature metamorphic carbonate rocks (marbles) of the Upper Triassic - Lower Jurassic overcovered with high-pressure/low-temperature metamorphic meta-flysch of the Tertiary, b) the glaucophane series which lies as nappe on the basic autochthonous sequence of marbles and is comprised of glaucophane schists, metabasites, meta-volcano-sedimentary rocks, metapelites and Palaeozoic gneisses, c) the upper tectonic sequence which is placed as nappe on the second lower sequence and consists of volcaniclastic rocks of the Permian - Triassic, carbonate rocks of the Upper Triassic - Jurassic, residues of ophiolitic rocks with limestones of the Upper Cretaceous, gneiss and amphibolite substratum rocks, d) sedimentary rocks of the Neogene, e) sediments of the Quaternary and f) recent sediments deposited in a quiet depositional environment.en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2015-10-05-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2015-
Θεματική ΚατηγορίαΓεωφυσικήel
Θεματική ΚατηγορίαReflection seismic methoden
Θεματική Κατηγορίαseismic reflection methoden
Θεματική Κατηγορίαreflection seismic methoden
Βιβλιογραφική ΑναφοράΜαρία Γιαλιτάκη, "Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά