Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δεξιότητες προγραμματισμού για όλους: θέτοντας τις βάσεις της ψηφιακής ευχέρειας μέσω μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού

Christodoulakis Stavros, Moumoutzis Nektarios, Stylianakis Georgios, Ξανθάκη X. , Πετράκης Ν.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A98B1455-58F9-4D54-8B8F-5A4078D7C1E2
Έτος 2010
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ν. Μουμουτζής, Γ. Στυλιανάκης, , X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκης και Σ. Χριστοδουλάκης, "Δεξιότητες προγραμματισμού για όλους: θέτοντας τις βάσεις της ψηφιακής ευχέρειας μέσω μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού," παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλ
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε μια εποχή επιταχυνόμενων τεχνολογικών αλλαγών, οι επιφανειακές τεχνικές δεξιότητες, στις οποίες εστιάζει ο λεγόμενος Ψηφιακός Αλφαβητισμός, απαξιώνονται ταχύτατα. Το ζητούμενο είναι πλέον η μάθηση θεμελιωδών, σταθερών στο χρόνο, γνώσεων και δεξιοτήτων.Η νέα αυτή προσέγγιση κωδικοποιείται με τον όρο Ψηφιακή Ευχέρεια. Δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων υπολογιστών μέσα από την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού.Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την προσέγγιση που ακολουθεί το έργο pSkills προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Ευχέρειας. Το pSkills αξιοποιεί μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με τη χρήση Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραμματισμού (ΕΓΠ). Με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί να καταστήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφικτή μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα είναι ελκυστικές τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές Πληροφορικής

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά