Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 691-705 από 974 αποτελέσματα
691 Αδάμ Μαθιουδάκης, "Πολυκριτήρια μεθοδολογία για την ανάλυση και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας κρατών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
692 Γεώργιος Λοΐιζος, "Συντονισμένες πολιτικές ελέγχου ποιότητας και παραγωγής σε εργοστάσια με ποικιλία αγοραστών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
693 Χρήστος Ν. Χατζής, "Πρόβλεψη του βαθμού ικανοποίησης πελατών με την εφαρμογή ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1998.2014-03-24
694 Αναστάσιος. Γεωργόπουλος, "Μελέτη επικινδυνότητας και δημιουργία εγχειριδίου ασφαλούς εργασίας στο χώρο της αφυδάτωσης στο βιολογικό καθαρισμό Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1997.2014-03-24
695 Παναγιώτης Ι. Αντωνακάκης, "Εφαρμογή μεθόδων γραμμικού προγραμματισμού στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων χρηματοοικονομικών προγραμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1998.2014-03-24
696 Κωνσταντίνα Τσιακάλη, "Μέτρηση της αποδοτικότητας και αξιολόγηση του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
697 Ελευθέριος Ι. Αμοιραλής, "Παραμετροποίηση επιφανειών με χρήση της Τεχνικής Ελεύθερης Παραμόρφωσης (FFD) και εφαρμογή σε προβλήματα βέλτιστης αεροδυναμικής σχεδίασης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
698 Νικόλαος Ποθουλάκης, "Ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
699 Γεώργιος Τσελέντης, "Διάγνωση βλαβών σε δυναμικά συστήματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 19942014-03-24
700 Άγγελος Α. Οικονομόπουλος, "Πολιτικές ελέγχου αποθεμάτων και πωλήσεων για απλά συστήματα παραγωγής με πελάτες που αποθαρρύνονται", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
701 Αναστασία Καραναστάση, "Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διενέργειας ποιοτικών ερευνών αγοράς με χρήση φυσικής γλώσσας σε περιβάλλον κινητών συσκευών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
702 Δημήτριος Ηλ. Παπαδημητρίου, "Μελέτη και χρήση προσαρμοστικών αλγόριθμων σε συστήματα κινητών επικοινωνιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
703 Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, "Εξέλιξη δικτύων και συστημάτων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας και περιγραφή νέων τεχνολογιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
704 Παύλος Δελιάς, "Ανάπτυξη agent-based πληροφοριακού συστήματος για τη στρατηγική διαχείριση πόρων στις επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
705 Κωνσταντίνος Καρακιοζόπουλος, "Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και εφαρμογή για τις διανομές των προϊόντων ελληνικής εταιρίας τροφίμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
Pages: |...42 |43 |44 |45 |46 | 47 |48 |49 |50 |51 |52 |...