Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 766-780 από 938 αποτελέσματα
766 Εμμανουήλ Μανουσάκης, "Η διαμόρφωση της δημόσιας δαπάνης για μισθοδοσία και κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα από την είσοδο στην Ο.Ν.Ε. έως και τις παρεμβάσεις του Δ.Ν.Τ.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
767 Διαμάντα Μιχαλάκη, "Εντοπισμός παραποιήσεων στις λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων, μέσω χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
768 Μαριάννα Τσιτσιλώνη, "Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών μιας αλυσίδας διανομής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
769 Βασιλική Ζάγορα, "Στάθμη των γνώσεων στις κατεργασίες σε μικροκλίμακα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
770 Γιώργος Στροφύλας, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας και του αντίστοιχου λογισμικού για την παραμετρική σχεδίαση πτερυγίων ανεμογεννητριών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
771 Αναστάσιος Πέτρου, "Study and development of an interactive information platform for a prototype hybrid hydrogen-electric vehicle", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
772 Καλλιρρόη Πορφύρη, "Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης δυνάμεων κοπής στο φραιζάρισμα και εφαρμογή στο ντουραλουμίνιο AI7075-T6", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
773 Χρήστος Παρασκάκης, "Λιτό Έξι Σίγμα βιβλιογραφική ανασκόπηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
774 Ελισάβετ Καλονάκη, "Παράγοντες επιτυχίας νεοσύστατων εταιριών μια ποιοτική συγκριτική ανάλυση διαφορετικών χωρών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
775 Νικόλαος Τρουλάκης, "Μέθοδος ανάλυσης κραδασμών (vibration analysis) και αποτελέσματα εφαρμογής σε περιστροφικά μηχανήματα πλοίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
776 Ζωή Φαρμακίδη, "Μια εμπειρική εκτίμηση της επίδρασης των τραπεζών στην κερδοφορία μη χρηματοοικονομικών οργανισμών μέσω της συμμετοχής των πρώτων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δεύτερων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
777 Αθανάσιος Φακουκάκης, "Τελεστές OWA στη λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
778 Ζαχαρένια Μαρκάκη, "Προσομοίωση αισθητήρων που χρησιμοποιούν laser (Bragg Sensor) ενσωματωμένους σε ελαστικούς φορείς με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
779 Κωνσταντίνα Τσαπάρα, "Μελέτη της επίδρασης πυράντοχων επικαλύψεων στη μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών συνδέσμων με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
780 Αντώνιος Τζωρτζάκης, "Πρόβλεψη ανακύκλωσης απορριμμάτων με τη χρήση εύκαμπτης πληροφορικής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
Pages: |...47 |48 |49 |50 |51 | 52 |53 |54 |55 |56 |57 |...