Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 826-840 από 923 αποτελέσματα
826 Όλγα Μπερτσουλάκη, "Διερεύνηση παραγόντων επικινδυνότητας στα σχολεία και μέτρα πρόληψης ατυχημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
827 Παύλος Σώχος, "Η ελεγκτική αναφορά και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας ως εργαλεία ανάπτυξης υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
828 Δήμητρα Τριανταφύλλου, "Χαρτοφυλάκιο νέων τεχνολογιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
829 Γιώργος Παπαδάκης, "Συγκριτική αξιολόγηση καινοτομίας - ανταγωνιστικότητας με χρήση αναλλακτικών πολυμεταβλητών τεχνικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
830 Σοφία Σταθοπούλου, "Αξιολόγηση και κατάταξη των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
831 Γεώργιος Καράκης, "Εκτίμηση της διαχρονικής αξίας του πελάτη με χρήση αλυσίδων Markov", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
832 Μαρία Θ. Παπαγιαννάκη, "Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
833 Ιωάννα Παπιλοπούλου, "Πρόβλεψη επιτοκίων κεντρικής τράπεζας με χρήση νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
834 Χεϊνέ-Έλλη Σηφάκη, "Συστήματα μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
835 Ελένη Φουρναράκη, "Τεχνικές και μοντέλα εκτίμησης κινδύνου πτώχευσης επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
836 Νικόλαος Ε. Πανιεράκης, "Στρατηγικές ενοποίησης των προμηθευτών στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
837 Χρυσή Αποστολάκη, "Εξελικτικοί αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό των παραμέτρων πολυκριτήριων μοντέλων αξιολόγησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
838 Μαρία Μαγκουσάκη, "Παρουσίαση και ανάλυση δομών λειτουργίας και παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
839 Γαρυφαλιά Γραμβουσάκη, "Παράγωγα προϊόντα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
840 Ευάγγελος Λουκάκης, "Διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανθρώπινα λάθη στην πυρόσβεση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
Pages: |...51 |52 |53 |54 |55 | 56 |57 |58 |59 |60 |61 |...