Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 841-855 από 938 αποτελέσματα
841 Όλγα Μπερτσουλάκη, "Διερεύνηση παραγόντων επικινδυνότητας στα σχολεία και μέτρα πρόληψης ατυχημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
842 Παύλος Σώχος, "Η ελεγκτική αναφορά και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας ως εργαλεία ανάπτυξης υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
843 Δήμητρα Τριανταφύλλου, "Χαρτοφυλάκιο νέων τεχνολογιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
844 Γιώργος Παπαδάκης, "Συγκριτική αξιολόγηση καινοτομίας - ανταγωνιστικότητας με χρήση αναλλακτικών πολυμεταβλητών τεχνικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
845 Σοφία Σταθοπούλου, "Αξιολόγηση και κατάταξη των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
846 Γεώργιος Καράκης, "Εκτίμηση της διαχρονικής αξίας του πελάτη με χρήση αλυσίδων Markov", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
847 Μαρία Θ. Παπαγιαννάκη, "Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
848 Ιωάννα Παπιλοπούλου, "Πρόβλεψη επιτοκίων κεντρικής τράπεζας με χρήση νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
849 Χεϊνέ-Έλλη Σηφάκη, "Συστήματα μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
850 Ελένη Φουρναράκη, "Τεχνικές και μοντέλα εκτίμησης κινδύνου πτώχευσης επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
851 Νικόλαος Ε. Πανιεράκης, "Στρατηγικές ενοποίησης των προμηθευτών στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
852 Χρυσή Αποστολάκη, "Εξελικτικοί αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό των παραμέτρων πολυκριτήριων μοντέλων αξιολόγησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
853 Μαρία Μαγκουσάκη, "Παρουσίαση και ανάλυση δομών λειτουργίας και παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
854 Γαρυφαλιά Γραμβουσάκη, "Παράγωγα προϊόντα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
855 Ευάγγελος Λουκάκης, "Διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανθρώπινα λάθη στην πυρόσβεση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
Pages: |...52 |53 |54 |55 |56 | 57 |58 |59 |60 |61 |62 |...