Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 901-915 από 960 αποτελέσματα
901 Νικόλαος Καμινάκης, "Σύνθεση πολυμορφικών εύκαμπων μηχανισμών με χρήση τοπολογικής βελτιστοποίησης και εξελικτικών αλγόριθμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
902 Αθηνά Κ. Χιωτάκη, "Λειτουργικός κίνδυνος και Βασιλεία ΙΙ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
903 Σωτηρία Μπαρόλα, "Έλεγχος ραμπών με σύνθετη γεωμετρία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
904 Αναστασία Σπηλιοπούλου, "Έλεγχος κυκλοφορίας σε περιοχές ραμπών εισόδου αυτοκινητοδρόμων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
905 Αντώνης Λεντζάκης, "Off-line application of the motorway traffic surveillance tool RENAISSANCE to a motorway network around antwerp", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
906 Αντώνης Λεντζάκης, "Off-line application of the motorway traffic surveillance tool RENAISSANCE to a motorway network around Antwerp", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
907 Παύλος Μπουζάκης, "Ανάπτυξη πρωτότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος αυτο-αξιολόγησης τεχνικών ασφάλειας με προσέγγιση quality function deployment (QFD)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
908 Νικήτας Σπήλιος, "Γραμμές παραγωγής με σταθμούς ελέγχου ποιότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
909 Εμμανουήλ Δημητρακάκης, "Θεωρία κυμάτων Elliott και νευρο-ασαφή συστήματα για την πρόβλεψη μετοχών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
910 Γεώργιος Ποτηράκης, "Μεθοδολογία επιλογής ανεμογεννητριών για βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
911 Ευαγγελία Ορφανουδάκη, "Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στρατηγικής σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
912 Ηλίας Μπραµιμης, "Πρόβλεψη των σημείων αναστροφής της τάσης μετοχών με την χρήση του ANFIS και ενός νευρωνικού δικτύου βασιζόμενο σε γενετικούς αλγορίθμους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
913 Σοφία Αληφραγκή, "Λήψη αποφάσεων στα βασιζόμενα στους πράκτορες συστήματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
914 Δημήτριος Τσουκάκης, "Διοίκηση απόδοσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
915 Άννα Ξυδιάρη, "Μεθοδολογία γενετικού αλγόριθμου για τη βέλτιστη επέκταση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
Pages: |...56 |57 |58 |59 |60 | 61 |62 |63 |64 |