Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The KNOSOS Project: A distributed e-Learning environment using SCORM model to support interoperability among local centres of expertise

Christodoulakis Stavros, Nektarios Moumoutzis, Polyxeni Arapi, I.Maragoudakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33F6EF7A-890C-4225-8B48-7899507EADD1
Έτος 2005
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Arapi , N. Moumoutzis , I. Maragoudakis , S. Christodoulakis ,"The KNOSOS Project: A distributed e-Learning environment using SCORM model to support interoperability among local centres of expertise ",in the Proceedings of the Hellenic Conference on New Technologies in Long-Life Learning, 2005.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αποτελεσματική εκπαίδευση με διαδικασίες δια βίου μάθησης που υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί αναγκαίο όρο για την εξασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις παροχής αυτής της μορφής εκπαίδευσης, τεράστιες επενδύσεις πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς, μέχρι πρόσφατα, πρόνοια για αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους και επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται σε ψηφιακή μορφή. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται πλέον αποτελεσματικά με μοντέλα διαλειτουργικότητας όπως το SCORM. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού και της ψηφιακής τηλεόρασης, προσφέρει νέες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στο ευρύ κοινό. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται το ερευνητικό έργο KNOSOS, το οποίο αναπτύσσει ένα κατανεμημένο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένο στο SCORM και προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων για τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης, ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαλειτουργικότητας συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε σημαντικές ομάδες στόχους στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά